Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2023 nr. 4/5

Redactie

Hoofdredactie

mr. A. B. Vissers
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. M. Altena
mr. C. M.I. van Asperen-de Boer
mr. H. J. Bisscheroux
mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. drs. S.R. van Breukelen
mr. T. Felix
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. M.A. Loenen
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. R.J.M. de Rijck
mr. J.S. Roepnarain
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. A. E. Wilbrink
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. L.A. Van Bavel
mr. L.J. Bergsma
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. S.A. Eckhardt
mr. J.G. Geertsma
mr. C.A.M. Janssen
mr. S.D. de Jong
mr. D.J.E. de Kruif
mr. drs. L.J. Leijten
mr. T.S.E. van Nispen
mr. O.S. Pluimer
mr. E.Y van Schaik

Redactiesecretaris(sen)

mr. L.M. Hermans

 

Artikel

Waarborging van geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht

mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma1

Recent werd de stelling geponeerd dat een advocaat niet zonder toestemming van andere verschoningsgerechtigden, hun stukken in een procedure zou mogen gebruiken. Ik zie dat anders. Gekeken moet worden naar datgene wat het verschoningsrecht beoogt te beschermen. Aan de hand daarvan leiden verschillende situaties tot verschillende uitkomsten. Ook zonder beroep van de advocaat of andere vertrouwenspersoon op het verschoningsrecht, blijft diens geheimhoudingsplicht bestaan. Hoewel het primair aan de geheimhouder is om een beroep op diens verschoningsrecht te doen, komt aan de cliënt daarnaas... abonneren of dit artikel kopen.

De rol van 'slachtoffers' in het bestuursstrafrecht

mr. D.J.P. van Barneveld1

Een verkenning voor verbeterpunten In het strafrecht heeft er de afgelopen decennia een emancipatie van slachtoffers plaatsgevonden. De rechtspositie van slachtoffers is op tal van vlakken versterkt. De rechten van slachtoffers zijn inmiddels stevig verankerd in wet- en regelgeving. Ook vanuit Europa is er volop aandacht voor de positie van slachtoffers van misdrijven. In juni 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel tot verbetering van de richtlijn omtrent de rechten van slachtoffers uit 2012 (2012/29/EU) aangenomen.[2] De commissie wil onder andere dat de lidstaten... abonneren of dit artikel kopen.

Dwalende verdachten

mr. D.J. Franssen en mr. F.H.J. de Graaf1

Niet zelden worden in civiele procedures strafrechtelijke vraagstukken aan de orde gesteld. Terugblikkend op vorig jaar kan bijvoorbeeld worden gewezen op de schorsing van Sywert van Lienden uit het bestuur van 'Stichting Hulptroepen Alliantie', nadat het Openbaar Ministerie daar uitdrukkelijk om had gevraagd. Een andere civiele procedure[2], die minder 'in the picture' kwam te staan, zag op de interessante rechtsvraag of een strafrechtelijke transactie als bedoeld in artikel 74 Wetboek van Strafrecht (hierna: 'Sr') kan worden vernietigd op grond van bedrog en/of dwaling in de zin van de... abonneren of dit artikel kopen.

Omgaan met geconstateerde onregelmatigheden? Beleid met incentives voor onder...

mr. M. Velthuis en mr. W.M. Warnaars1

Met enige regelmaat is al de vraag gesteld of het Openbaar Ministerie ("OM") niet in zou moeten zetten op beleid om het vrijwillig melden van ontdekte onregelmatigheden door ondernemingen te stimuleren.[2] Een vergelijking met andere landen zoals de Verenigde Staten van Amerika ("VS"), het Verenigd Koninkrijk en Duitsland liet zien dat het Nederlandse beleid achterblijft en het vooralsnog ontbreekt aan duidelijke afdoeningsmodaliteiten of matiging van boetes ("incentives") bij zelfmelding[3] en medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek. Zowel de Organisation for Economic... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag: Het Anti-Corruptie Congres 2023 stond in het teken van ambtelijke om...

mr. H.J.J. Bisscheroux1

Op 24 november 2023 vond het Anti-Corruptie Congres plaats met dit jaar ambtelijke omkoping als overkoepelend thema. Een uitgelegen kans voor sprekers en deelnemers om na te pleiten over de zaak De Mos, voor te pleiten voor het hoger beroep of 'gewoon' te luisteren naar (juridische én wetenschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van (ambtelijke) corruptie. Omkoping en anti-corruptie zijn onderwerpen die zowel de publieke als de private sector raken. Dit was ook te zien aan de gemêleerde groep deelnemers. Deze bestond niet alleen uit advocaten, officieren van justitie, (opsporings)ambt... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Geen ontneming inkomsten belastingadviseur na veroordeling valsheid in geschrift

mr. T.S.E. van Nispen en mr. L.A. van Bavel1

Annotatie bij Hoge Raad 7 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:123 Het OM heeft de afgelopen jaren het afpakken van crimineel vermogen tot één van haar kerntaken verheven.[2] De focus is gaandeweg ook gericht op het ontnemen van wederrechtelijk verkregen vermogen van financiële dienstverleners. In onderhavig arrest, dat is gewezen na het instellen van beroep in cassatie door het OM, staat de vraag centraal of het onjuist indienen van aangiften inkomstenbelasting door een belastingadviseur heeft geleid tot enig wederrechtelijk verkregen voordeel. De Hoge Raad volgt de ui... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Arbeidsomstandigheden Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 oktober 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:8975 Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 25 oktober 2023 uitspraak gedaan in het door een betonpompbedrijf ingestelde hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank Overijssel d.d. 20 april 2020 ( ECLI:NL:RBOVE:2020:1668 ). Dat vonnis annoteerde ik in editie 2020-2 van dit tijdschrift, inleidend overwegend: "In deze noot wordt ingegaan op twee opmerkelijke beslissingen die de Rechtb... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS