Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2023 nr. 4/5

Waarborging van geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht

mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Recent werd de stelling geponeerd dat een advocaat niet zonder toestemming van andere verschoningsgerechtigden, hun stukken in een procedure zou mogen gebruiken. Ik zie dat anders. Gekeken moet worden naar datgene wat het verschoningsrecht beoogt te beschermen. Aan de hand daarvan leiden verschillende situaties tot verschillende uitkomsten. Ook zonder beroep van de advocaat of andere vertrouwenspersoon op het verschoningsrecht, blijft diens geheimhoudingsplicht bestaan. Hoewel het primair aan de geheimhouder is om een beroep op diens verschoningsrecht te doen, komt aan de cliënt daarnaast een eigen recht toe om openbaring van diens vertrouwelijke communicatie te weigeren.

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik wel even getwijfeld heb om deze reactie te schrijven. Twijfel omdat een reactie op de "wij-bak" van Lambregts2 lucht kan geven aan een discussie die afleidt van waar het eigenlijk om zou moeten gaan: hoe kunnen opsporing en inbeslagneming zo vorm worden gegeve...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Medische verklaring voor aanhoudingsverzoek

2. Namenlijst geheimhouders

3. Afgeleid verschoningsrecht van de cliënt?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17946

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

verschoningsrecht, geheimhoudingsplicht, geheimhoudersinformatie, geheimhoudersstukken, afgeleid verschoningsrecht, weigeringsrecht

Verder in 2023 nr.4/5

 Waarborging van geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht

Recent werd de stelling geponeerd dat een advocaat niet zonder toestemming van andere verschoningsgerechtigden, hun stukken in een procedure zou mogen gebruiken. Ik zie dat anders. Gekeken moet wor...

 De rol van 'slachtoffers' in het bestuursstrafrecht

Een verkenning voor verbeterpunten In het strafrecht heeft er de afgelopen decennia een emancipatie van slachtoffers plaatsgevonden. De rechtspositie van slachtoffers is op tal van vlakken versterk...

 Dwalende verdachten

Niet zelden worden in civiele procedures strafrechtelijke vraagstukken aan de orde gesteld. Terugblikkend op vorig jaar kan bijvoorbeeld worden gewezen op de schorsing van Sywert van Lienden uit he...

 Omgaan met geconstateerde onregelmatigheden? Beleid met incentives voor ondernemingen voor zelfmelding en medewerking is nodig

Met enige regelmaat is al de vraag gesteld of het Openbaar Ministerie ("OM") niet in zou moeten zetten op beleid om het vrijwillig melden van ontdekte onregelmatigheden door ondernemingen te stimul...

 Verslag: Het Anti-Corruptie Congres 2023 stond in het teken van ambtelijke omkoping

Op 24 november 2023 vond het Anti-Corruptie Congres plaats met dit jaar ambtelijke omkoping als overkoepelend thema. Een uitgelegen kans voor sprekers en deelnemers om na te pleiten over de zaak De...