Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2023 nr. 4/5

De rol van 'slachtoffers' in het bestuursstrafrecht

mr. D.J.P. van Barneveld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een verkenning voor verbeterpunten

In het strafrecht heeft er de afgelopen decennia een emancipatie van slachtoffers plaatsgevonden. De rechtspositie van slachtoffers is op tal van vlakken versterkt. De rechten van slachtoffers zijn inmiddels stevig verankerd in wet- en regelgeving. Ook vanuit Europa is er volop aandacht voor de positie van slachtoffers van misdrijven. In juni 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel tot verbetering van de richtlijn omtrent de rechten van slachtoffers uit 2012 (2012/29/EU) aangenomen.2 De commissie wil onder andere dat de lidstaten ervoor zorgdragen dat slachtoffers in het kader van een strafprocedure een beslissing over schadeloosstelling door de dader verkrijgen zonder dat er een andere procedure hoeft te worden ingeleid en dat de staat de schadevergoeding rechtstreeks aan het slachtoffer vergoedt en de lidstaat (daarna) de dader aanspreekt.3

1. Inleiding

De kern van de huidige regeling is d...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Een verkenning voor verbeterpunten

1. Inleiding

2. Het slachtoffer in het bestuurs(straf)recht

2.1. Bestuursrechtelijke victimologie

2.2. Artikel 51b Sv versus de Wet open overheid

3. Consumentenbescherming

3.1. Wet handhaving consumentenbescherming

3.2. Last onder dwangsom en bindende aanwijzing

3.3. Dieselgate

4. Resumerend en concluderend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. D.J.P. van Barneveld1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17947

Verder in 2023 nr.4/5

 Waarborging van geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht

Recent werd de stelling geponeerd dat een advocaat niet zonder toestemming van andere verschoningsgerechtigden, hun stukken in een procedure zou mogen gebruiken. Ik zie dat anders. Gekeken moet wor...

 De rol van 'slachtoffers' in het bestuursstrafrecht

Een verkenning voor verbeterpunten In het strafrecht heeft er de afgelopen decennia een emancipatie van slachtoffers plaatsgevonden. De rechtspositie van slachtoffers is op tal van vlakken versterk...

 Dwalende verdachten

Niet zelden worden in civiele procedures strafrechtelijke vraagstukken aan de orde gesteld. Terugblikkend op vorig jaar kan bijvoorbeeld worden gewezen op de schorsing van Sywert van Lienden uit he...

 Omgaan met geconstateerde onregelmatigheden? Beleid met incentives voor ondernemingen voor zelfmelding en medewerking is nodig

Met enige regelmaat is al de vraag gesteld of het Openbaar Ministerie ("OM") niet in zou moeten zetten op beleid om het vrijwillig melden van ontdekte onregelmatigheden door ondernemingen te stimul...

 Verslag: Het Anti-Corruptie Congres 2023 stond in het teken van ambtelijke omkoping

Op 24 november 2023 vond het Anti-Corruptie Congres plaats met dit jaar ambtelijke omkoping als overkoepelend thema. Een uitgelegen kans voor sprekers en deelnemers om na te pleiten over de zaak De...