Tijdschrift voor Curatoren 2024 nr. 1

Wetswijziging WSNP: goede, niet altijd goed uitgewerkte bedoelingen

mr. R. Cats1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In september 2021 is aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangeboden waarvan de bedoeling is de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldhulpverlening te verbeteren. Dit was een overzichtelijk wetsvoorstel met voorstellen waarvan niemand achterover sloeg. Dankzij een aantal leden van de Tweede Kamer veranderde dit spoedig. Er zijn amendementen ingediend die uitblinken door goede bedoelingen en tegelijkertijd de nodige vragen oproepen. Ondanks waarschuwingen vanuit 'het veld' zijn die amendementen in de Tweede Kamer met overgrote meerderheid van stemmen aangenomen. Het aangepaste wetsvoorstel is aan de Eerste Kamer voorgelegd en is daar een week later als hamerstuk afgedaan. Aldus verwelkomen wij de Wet van 10 februari 2023 tot wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Deze wet is op 1 juli van dit...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De 285-verklaring (artikel 285 lid 1 onder f Fw)

2. De goede trouw termijn (artikel 288 lid 1 onder b Fw)

3. De tienjaarstermijn (artikel 288 lid 2 onder d Fw oud)

4. De looptijd van de WSNP (artikel 349a lid 1, eerste zin Fw)

5. Wijziging looptijd van de WSNP (artikel 349a lid 1, tweede zin en artikel 349a lid 2 Fw)

6. Ingangsdatum WSNP (artikel 349a lid 1, eerste zin Fw)

7. Samenvatting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R. Cats1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/17984

Verder in 2024 nr.1

 Voorwoord

De afgelopen tijd heb ik zelf met enige regelmaat bestuurders bijgestaan die door een curator in rechte dreigden te worden betrokken. Daardoor kreeg ik te maken met de "pilot horen". Ter toelichtin...

 Aankondiging nieuwe rubriek: Aanstormend talent - scripties

De redactie van het Tijdschrift voor Curatoren wil recent afgestudeerden een podium bieden voor hun talent. Daartoe is de redactie op zoek naar enthousiaste afgestudeerden die hun insolventierechte...

 Herhaalde aankondiging nieuwe vragenrubriek: De economie van de insolventie verklaard

Bij de beoefening van het insolventierecht komen niet alleen juridische vragen voorbij, maar regelmatig ook vragen van financiële aard. Dat verbaast niet, nu insolventie de toestand aangeeft v...

 Het faillissement van de (levens)verzekeraar: de polishouder en het hoger beroep tegen overdracht of wijziging van de verzekeringsovereenkomst

De Vereniging voor Jonge Insolventierecht Advocaten (de Vereniging JIRA) organiseert vijf keer per jaar lezingen voor haar leden. Op 30 november 2023 kwam Willem Jan van Andel spreken over zijn erv...

 Hoe ga je als curator om met (elektronische) patiëntendossiers in een faillissement?

Gelet op de financiële situatie van zorgorganisaties in Nederland - in 2022 verdubbelde het aantal zorgorganisaties dat in de rode cijfers duikt - is de verwachting dat er meer faillissementen in d...

 Wetswijziging WSNP: goede, niet altijd goed uitgewerkte bedoelingen

In september 2021 is aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangeboden waarvan de bedoeling is de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldhulpverlening te verbete...

 De TerugQijQ

Interview van Reinier Quint en Hylke Brandsma, voormalig partners en curatoren bij Nysingh Elektronicaketen Megapool, ATAG, landbouwmachinegroothandel Netago, fietsenfabriek Union en producent Biod...

 Rechtspraakoverzicht oktober tot en met december 2023

Rechtbank Noord-Nederland 5 oktober 2023; ECLI:NL:RBNNE:2023:4179 Op 9 februari 2016 wordt X vof op verzoek van haar beide vennoten failliet verklaard. De curator komt tot de slotsom dat actief i...