Tijdschrift voor Curatoren

2024 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. E. A. H. ten Berge
mr. S.A.H.J. Warringa

Redactie

mr. M. H. Boersen
mr. R. Cats
mr. J. L. van den Heuvel
mr. E. Loesberg
mr. dr. M.J. Noteboom
mr. dr. M.L.H. Reumers
mr. J. Wind

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. J. A.A. Adriaanse
drs P.C. van Prooijen RV CPVA
drs. P. Schimmel RA CFE

Redactiesecretaris(sen)

mr. R. de Jong

 

Inleiding

Voorwoord

mr. S.A.H.J. Warringa1

De afgelopen tijd heb ik zelf met enige regelmaat bestuurders bijgestaan die door een curator in rechte dreigden te worden betrokken. Daardoor kreeg ik te maken met de "pilot horen". Ter toelichting: De laatste jaren is in een aantal arrondissementen een "pilot" van start gegaan gericht op het horen van partijen wanneer een curator op grond van art. 68 lid 3 Fw toestemming aan de rechter-commissaris vraagt om te procederen. Alhoewel ik daar de volledigheid mogelijk geweld aandoe, lijkt de oorsprong van deze pilot te liggen in een artikel van mrs. Frima en De... ...lees meer

Artikel

Het faillissement van de (levens)verzekeraar: de polishouder en het hoger ber...

mr. M.K. Tiemensma en mr. J.J. van Ee1

De Vereniging voor Jonge Insolventierecht Advocaten (de Vereniging JIRA) organiseert vijf keer per jaar lezingen voor haar leden. Op 30 november 2023 kwam Willem Jan van Andel spreken over zijn ervaringen als co-curator in het in 2020 uitgesproken faillissement van Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering "Conservatrix" N.V. (Conservatrix).[2] Dit faillissement is even spraakmakend als uniek, omdat het de eerste verzekeringsmaatschappij is die in Nederland failliet is verklaard sinds de inwerkingtreding van de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars (Whav) op 1 janu... abonneren of dit artikel kopen.

Hoe ga je als curator om met (elektronische) patiëntendossiers in een faillis...

mr. E. Doornhein en mr. L.J.M. Bruggeman1

Gelet op de financiële situatie van zorgorganisaties in Nederland - in 2022 verdubbelde het aantal zorgorganisaties dat in de rode cijfers duikt - is de verwachting dat er meer faillissementen in deze sector zullen volgen.[2] In faillissementen van zorgverleners is vaak sprake van een aanzienlijke hoeveelheid, veelal elektronische, patiëntendossiers. De manier waarop de curator moet omgaan met deze patiëntendossiers roept vragen op. Zo is niet altijd duidelijk op wie tijdens, maar vooral ook na afwikkeling van het faillissement, de bewaarplicht van patiëntendossiers rust: op (de bestuurd... abonneren of dit artikel kopen.

Wetswijziging WSNP: goede, niet altijd goed uitgewerkte bedoelingen

mr. R. Cats1

In september 2021 is aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangeboden waarvan de bedoeling is de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldhulpverlening te verbeteren. Dit was een overzichtelijk wetsvoorstel met voorstellen waarvan niemand achterover sloeg. Dankzij een aantal leden van de Tweede Kamer veranderde dit spoedig. Er zijn amendementen ingediend die uitblinken door goede bedoelingen en tegelijkertijd de nodige vragen oproepen. Ondanks waarschuwingen vanuit 'het veld' zijn die amendementen in de Tweede Kamer met overgrote meerderheid van stemmen... abonneren of dit artikel kopen.

De TerugQijQ

mr. J.J.P.T. van Summeren1

Interview van Reinier Quint en Hylke Brandsma, voormalig partners en curatoren bij Nysingh Elektronicaketen Megapool, ATAG, landbouwmachinegroothandel Netago, fietsenfabriek Union en producent Biodiesel Kampen. Dit is slechts een greep uit de vele honderden, zo niet duizenden faillissementen, die Hylke Brandsma en Reinier Quint tijdens hun carrière hebben behandeld. Een carrière waarover zij met passie spreken op een warme zomerdag in augustus, in een dorp middenin de Veluwe. Een gesprek waarin niet de juridische inhoud, maar de praktische kant van de faillissementsprakti... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Aankondiging nieuwe rubriek: Aanstormend talent - scripties

De redactie van het Tijdschrift voor Curatoren wil recent afgestudeerden een podium bieden voor hun talent. Daartoe is de redactie op zoek naar enthousiaste afgestudeerden die hun insolventierechtelijke of goederenrechtelijke scripties zouden willen omzetten in een artikel, dat kan worden gepubliceerd in dit tijdschrift. Betrokkenen kunnen zichzelf melden bij de redactie, maar voordrachten zijn ook welkom. De redactie zal vervolgens contact opnemen met de betrokkene. Het artikel dient een omvang te hebben van minimaal 2000 en maximaal 3000 woorden, exclusief voetnoten. I... abonneren of dit artikel kopen.

Herhaalde aankondiging nieuwe vragenrubriek: De economie van de insolventie v...

Bij de beoefening van het insolventierecht komen niet alleen juridische vragen voorbij, maar regelmatig ook vragen van financiële aard. Dat verbaast niet, nu insolventie de toestand aangeeft van de schuldenaar die in substantiële financiële problemen verkeert. Die financiële vragen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de bedrijfseconomische kant van de WHOA, financiële indicatoren voor discontinuïteit en de opzet van een financiële administratie. Kortom vragen die verband houden met de financiële kant van de afwikkeling van faillissementen, sur... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtspraakoverzicht oktober tot en met december 2023

mr. J. Wind

Rechtbank Noord-Nederland 5 oktober 2023; ECLI:NL:RBNNE:2023:4179 Op 9 februari 2016 wordt X vof op verzoek van haar beide vennoten failliet verklaard. De curator komt tot de slotsom dat actief in de boedel onvoldoende is om de schulden van de vof te betalen. Hij spreekt daarop de beide vennoten voor het tekort aan, ex art. 33 KvK, en verzoekt het faillissement van ieder van de vennoten. Beide vennoten worden op hun verzoek vervolgens toegelaten tot de WSNP. De rechter-commissaris in het faillissement van de vof is van oordeel dat door het indienen van een vorde... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS