Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2024 nr. 1

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

Europa

Regelgeving

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2441 van de Commissie van 31 oktober 2023 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de inhoud en de vorm van de klimaatneutraliteitsplannen die nodig zijn voor de kosteloze toewijzing van emissierechten

De Europese Commissie heeft op 31 oktober 2023 Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2441 vastgesteld. Deze verordening bevat de uitvoeringsbepalingen voor Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de inhoud en de vorm van klimaatneutraliteitsplannen die nodig zijn voor de kosteloze toewijzing van emissierechten. De inhoudelijke elementen van de klimaatneu...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

Regelgeving

ENTSO-E

ACER

Nederland

Wetgeving

Regelgeving

Internetconsultaties

ACM

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/18060

Verder in 2024 nr.1

 Voorwoord

Voorwoord   In deze aflevering van het NTE is er veel aandacht voor deafvang en opslag van CO₂, oftewel carbon capture & storage, kort aangeduid als CCS.   Dr Martha Rog...

 CCS in Nederland - Is drie keer scheepsrecht?

Van 30 november tot en met 12 december 2023 vond de 28ste Conference of the Parties ( COP) van het VN Klimaatverdrag plaats in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Een van de aandachtspunten van de...

 Verslag van het 33ste European Law Seminar

Op 13 en 14 november 2023 vond in het Hampshire Hotel Babylon in Den Haag het 33ste European Energy Law Seminar plaats. Het seminar trok een groot aantal deelnemers van zowel binnen als buiten Euro...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...