Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2024 nr. 2

De ROZ past haar modellen bedrijfsruimte aan na interventie ACM. Een verbetering?

mr. W. Raas1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In april 2024 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) de jaarlijkse indexatieclausule in haar modellen voor zowel winkelruimte als kantoorruimte aangepast. De nieuwe modellen zijn gedeponeerd onder nummer 9/2024 en 10/2024. De wijzigingen zijn noodzakelijk geworden vanwege overleg met de Autoriteit Consument & Markt (ACM).2

Wat is er aan de hand?

 

Sinds jaar en dag is in alle ROZ-modellen bedrijfsruimte opgenomen dat de huurprijs jaarlijks zal worden geïndexeerd conform het 'indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle Huishoudens' zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze wijze van indexeren is overigens in vrijwel alle andere veelgebruikte huurmodellen opgenomen.3

 

Deze indexatiemethode is zelden een belangrijk onderwerp van gesprek geweest. Daar is verandering in gekomen toen het CBS in september 2022 de jaarmutatie over deze maand publiceerde: maar liefst 14.5%. Dit betekende voor...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W. Raas1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/18157

Verder in 2024 nr.2

 Voorwoord

In april 2024 heeft de ROZ de jaarlijkse indexatieclausule in haar modellen voor zowel winkel- als bedrijfsruimte aangepast en om die reden nieuwe modellen gedeponeerd. De wijzigingen zijn doorgevo...

 'Better safe than sorry' bij het uitwinnen van zekerheden onder de huurovereenkomst bij homologatie van een pre-insolventieakkoord

Zoals inmiddels bekend is op 1 januari 2021 de Wet Homologatie Onderhands Akkoord in werking getreden. Op grond van die wet kunnen rechten van de verhuurder onder de huurovereenkomst worden gewijzi...

 De ROZ past haar modellen bedrijfsruimte aan na interventie ACM. Een verbetering?

In april 2024 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) de jaarlijkse indexatieclausule in haar modellen voor zowel winkelruimte als kantoorruimte aangepast. De nieuwe modellen zijn gedeponeerd ond...

 De 'huurdersvariant' van het ROZ model

De meest in het oog springende verschillen Door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: 'ROZ') worden model huurovereenkomsten vastgesteld voor 290-bedrijfsruimten, 230a-ruimte en woonruimte.[2] Dez...

 Signaleringen

Aanpassing ROZ-model De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft na gesprekken met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de model huurcontracten voor kantoor- en winkelruimte aangepast. Het betr...