Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2020 nr. 3

Verruiming mogelijkheden horizontale samenwerking op duurzaamheid door ACM

mr. M.J.J.M. Essers, mr. A.J.M. Louwers en A. Graf1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Duurzaamheid staat al lange tijd hoog op de agenda bij de Nederlandse overheid. Recente ontwikkelingen, zoals het Klimaatakkoord 2019[2], de Urgenda-zaak[3] en de stikstofproblematiek, maken duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is als het gaat om verduurzaming in Nederland. De overheid is slechts beperkt in staat gebleken om te voorzien in de behoefte aan verduurzaming. Duurzaamheid is inmiddels tot een collectieve verantwoordelijkheid verworden. Consumenten houden ondernemingen in toenemende mate verantwoordelijk voor hun milieu-impact. Ondernemingen gebruiken duurzaamheidsclaims als marketingboodschap en concurreren op hun duurzaamheidsprestaties. Vraag is of deze concurrentie binnen de geldende wettelijke kaders bevorderlijk genoeg is voor het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen. De Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) denkt van niet. De ACM wil met haar nieuwe Concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken (‘Concept leidraad’) meer ruimte bieden aan ondernemingen voor mededingingsbeperkende afspraken die het milieu ten goede komen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Achtergrond

2. Besluitenpraktijk ACM

3. Concept leidraad

4. Toepassing van het kartelverbod op duurzaamheidsinitiatieven

4.1. Artikel 6 lid 1 Mw

4.2. Artikel 6 lid 3 Mw, eerste voorwaarde: ‘efficiëntievoordelen’

4.3. Kostenefficiëntieverbeteringen (kwantitatieve analyse)

4.4. Kwalitatieve efficiëntievoorden

4.5. Artikel 6 lid 3 Mw, tweede voorwaarde: brede benadering van ‘billijk aandeel in de voordelen’

4.6. Artikel 6 lid 3 Mw, derde voorwaarde: ‘noodzakelijkheidsvereiste’

4.7. Artikel 6 lid 4 Mw, vierde voorwaarde: ‘voldoende restconcurrentie’

5. Handhaving

6. Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.J.J.M. Essers, mr. A.J.M. Louwers en A. Graf1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16400

Verder in 2020 nr.3

 Redactioneel

Eens per jaar verschijnt namens ons tijdschrift een themanummer. Ieder jaar weer is het kiezen van een geschikt thema een lastige opgave. Een themanummer gewijd aan het tijdelijke staatssteunkader ...

 Het Voorstel voor een Europese Klimaatwet Verordening

1. Introductie – de Europese Green DealSinds haar aantreden heeft Commissie President Von der Leyen uitdrukkelijk de beleidsdoelstelling uitgesproken om van Europa het eerste klimaat-neutrale conti...

 Het CO2-grenscorrectiemechanisme: het einde van ‘ETS-steun’ en het begin van een internationaal handelsgeschil?

In de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie (hierna: Commissie) de klimaatambities van de EU om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, vastgelegd. De Green Deal zet i...

 Europese Green Deal: voorschot op herziening staatsteunregels en de AGVV

Regionale overheden spelen een belangrijke rol in het realiseren van de hoge ambitie die gesteld is in de Europese Green Deal. Deze ambitie gaat gepaard met een ruim budget van naar verwachting ...

 Verruiming mogelijkheden horizontale samenwerking op duurzaamheid door ACM

Duurzaamheid staat al lange tijd hoog op de agenda bij de Nederlandse overheid. Recente ontwikkelingen, zoals het Klimaatakkoord 2019[2], de Urgenda-zaak[3] en de stikstofproblematiek, maken dui...

 Het selecteren van een warmtebedrijf onder de Warmtewet 2: van ‘aanbesteden’ naar ‘aanwijzen’, of toch aanbesteden? - De nieuwe spelregels voor marktordening onder de Warmtewet 2

De markt voor het transport en de levering van warmte aan huishoudens en gebouwen gaat ingrijpend veranderen, althans als het aan de minister van EZK ligt.[2] Het voorstel voor de ‘Wet collectieve ...

 Europese Commissie

april t/m juli 2020BesluitenSteunmaatregel SA.39990, de Europese Commissie beëindigt procedure inzake steun van België aan Ducatt, besluit van de Commissie van 26 mei 2020Naar aanleiding van een in...

 Markt en Overheid

april t/m juli 2020Rechtbank Overijssel (team kanton en handelsrecht) 1 juli 2020 inzake beschermingsbewind door het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) van de gemeente Deventer, ECLI:NL:RBOVE:2020 : ...