Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2024 nr. 2

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. Q.H. van Vliet1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Binnenlandse actualiteiten 

RJ-Uiting 2024-4: 'Verhoging grensbedragen jaarrekeningenrecht'

Op 14 maart heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) een RJ-Uiting gepubliceerd over de verhoging van de grensbedragen (balanstotaal en netto-omzet) in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW). Als gevolg van deze verhoogde grensbedragen zijn de betreffende alinea's in enkele hoofdstukken in de RJ-bundel en de RJk-bundel gewijzigd. De verhoogde grensbedragen zijn van toepassing op verslagjaren aangevangen op of na 1 januari 2024. De verhoogde grensbedragen kunnen ook worden toegepast voor verslagjaren aangevangen op of na 1 januari 2023.  

RJ-Uiting 2024-5: 'Vitaliteitsregelingen en regelingen voor vervroegde uittreding'

De RJ stelt in deze RJ-Uiting voor om twee onderwerpen nader uit te werken in hoofdstuk 271 'Personeelsbeloningen'. De beoordeling of een recht op doorbetaalde afwezigheid voor een deel van...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Binnenlandse actualiteiten 

RJ-Uiting 2024-4: 'Verhoging grensbedragen jaarrekeningenrecht'

RJ-Uiting 2024-5: 'Vitaliteitsregelingen en regelingen voor vervroegde uittreding'

RJ-Uiting 2024-6: 'Aanpassing in Richtlijn 271 'Personeelsbeloningen' naar aanleiding van de Wet toekomst pensioenen'

RJ-Uiting 2024-7: 'Gevolgen van de Wet toekomst pensioenen voor de Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie'

Examenfraude bij accountants

NBA: Alert over controles van decentrale overheden gepubliceerd

AFM: De opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling moet beter bij accountantsorganisaties

Tweede Kamer: vragen over nieuwe accountantswet

Rechtbank Rotterdam 30 april 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:3855

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:2564

Actualiteiten internationaal

ISSB: nieuwe projecten

ISSB: digitale taxonomie

ISSB/EFRAG: Interoperability guidance

IASB: IFRS 18 vervangt IAS 1

IASB: IFRS 19 Subsidiaries without public accountability

IASB: ontwerpstandaard 'renewable energy contracts'

IASB: Exposure draft over business combinations en goodwill impairment

IASB: géén standaard over business combinations under common control

ESMA: corporate reporting enforcement

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. dr. C. Camfferman RA en mr. Q.H. van Vliet1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/18175

Verder in 2024 nr.2

 Praktijkvraag - Waardering van een belang in een deelneming met een negatief eigen vermogen als gevolg van een dividenduitkering

Deze praktijkvraag betreft de volgende casus. Een holding (deelnemende rechtspersoon) heeft een 100%-belang in het geplaatste aandelenkapitaal van een BV (deelneming). Het belang in deze deelneming...

 Jurisprudentieoverzicht 2022-2023

Deze jurisprudentiebespreking 2022-2023 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-nale...

 Hoe overleef ik (zonder) accountantscontrole?

Ondernemingen die hun beursnotering dreigen te verliezen, of scholen die voor miljoenen dreigen te worden gekort op hun overheidsbijdragen – dit zijn mogelijke gevolgen van de accountantschaarste i...

 Duurzaamheidsverslaggeving: internationale connectiviteit of concurrentie?

Voorwoord   Momenteel is de verslaggevingspraktijk, accountancy-sector en (juridische) dienstverlening ieder op de eigen manier bezig met de komende wettelijk verplichte duurzaamheidsverslag...