Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2024 nr. 2

Hoe overleef ik (zonder) accountantscontrole?

mr. Q.H. van Vliet en mr. A. Retsjkina1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Ondernemingen die hun beursnotering dreigen te verliezen, of scholen die voor miljoenen dreigen te worden gekort op hun overheidsbijdragen – dit zijn mogelijke gevolgen van de accountantschaarste in Nederland die recentelijk in het nieuws kwamen. Elk jaar moeten ondernemingen – behoudens uitzonderingen – een door een accountant gecontroleerde jaarrekening openbaar maken. Het wordt voor ondernemingen echter steeds moeilijker om een accountant te vinden. Deze problematiek staat in deze bijdrage centraal. Wij zullen eerst het algemeen wettelijk kader schetsen rond de accountantscontrole, gevolgd door de meer specifieke regels die gelden voor organisaties van openbaar belang (OOB's). Daarna wordt ingegaan op de accountantschaarste en de factoren die hieraan kunnen bijdragen, zoals de assuranceopdracht op basis van Richtlijn (EU) 2022/2464 (de CSRD). Een aantal recente ontwikkelingen die oplossingen zouden kunnen bieden, zullen ook de revue passeren. Tot slot, staan wij stil bij de ge...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Wettelijk kader van de accountantscontrole

1.1. Voor wie geldt de accountantscontrole?

1.2. Aan wie mag een opdracht tot onderzoek van een jaarrekening worden verleend?

2. Accountantscontrole bij OOB's

2.1. OOB's en de accountants die de wettelijke controle mogen uitvoeren

2.2. De rol van de audit commissie en de selectieprocedure

3. Accountantschaarste

3.1. Meer vraag dan aanbod bij accountantscontroles

3.2. Meer werk voor accountants op basis van de CSRD

3.3. Auditkantoren uit andere lidstaten

3.4. Aanwijsbevoegdheid

4. Geen (tijdige) accountantsverklaring

4.1. Economisch delict en bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

4.2. Wettige grond voor ontbreken accountantsverklaring

4.3. Ontheffing van de Minister van Economische Zaken

4.4. Wat moet het bestuur dan doen? Hoe overleeft het zonder accountantsverklaring?

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. Q.H. van Vliet en mr. A. Retsjkina1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/18172

Verder in 2024 nr.2

 Praktijkvraag - Waardering van een belang in een deelneming met een negatief eigen vermogen als gevolg van een dividenduitkering

Deze praktijkvraag betreft de volgende casus. Een holding (deelnemende rechtspersoon) heeft een 100%-belang in het geplaatste aandelenkapitaal van een BV (deelneming). Het belang in deze deelneming...

 Jurisprudentieoverzicht 2022-2023

Deze jurisprudentiebespreking 2022-2023 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-nale...

 Hoe overleef ik (zonder) accountantscontrole?

Ondernemingen die hun beursnotering dreigen te verliezen, of scholen die voor miljoenen dreigen te worden gekort op hun overheidsbijdragen – dit zijn mogelijke gevolgen van de accountantschaarste i...

 Duurzaamheidsverslaggeving: internationale connectiviteit of concurrentie?

Voorwoord   Momenteel is de verslaggevingspraktijk, accountancy-sector en (juridische) dienstverlening ieder op de eigen manier bezig met de komende wettelijk verplichte duurzaamheidsverslag...