Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2024 nr. 2

Jurisprudentieoverzicht 2022-2023

mr. drs. A.G. de Neve1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze jurisprudentiebespreking 2022-2023 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-naleving van jaarrekeningenrechtelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid alsmede op de meer materiële aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder geschillen over de toepassing van het groepsvrijstellingsregeling ex artikel 2:403 BW en jaarrekeningprocedures.

 

In de verslagperiode zijn er zoals gebruikelijk weer de nodige uitspraken geweest die zien op de administratieplicht en publicatieplicht.  Meest in het oog springend in de verslagperiode echter is het relatief grote aantal jaarrekeningprocedures dat tot beschikkingen van de OK heeft geleid. Dergelijke procedures komen niet veel voor maar er lijkt een opwaartse trend waarneembaar. Alvorens deze beschikkingen te bespreken behandel ik eerst de uitspraken die zien...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Administratieplicht

1.1. Eisen die aan de administratie kunnen worden gesteld

1.1.1. Verhouding met de Belastingdienst

1.2. Schending administratieplicht ex artikel 3:15i BW in strafrechtelijke context

2. Publicatieplicht

2.1. Onbelangrijk verzuim

2.1.1. Ondertekening van jaarrekening is geen onderdeel van opmaken van jaarrekening

2.1.2. Publicatie op website: alternatieve wijze van publicatie?

3. Jaarrekeningprocedures

3.1. VCG

3.1.1. Ontvankelijkheid

3.1.2. Inhoudelijke gronden

3.2. HPS/Olympus

3.3. SOBI c.s. / Stichting PME pensioenfonds[35]

3.4. Fuikebrug

3.5. Momentum

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. A.G. de Neve1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/18171

Verder in 2024 nr.2

 Praktijkvraag - Waardering van een belang in een deelneming met een negatief eigen vermogen als gevolg van een dividenduitkering

Deze praktijkvraag betreft de volgende casus. Een holding (deelnemende rechtspersoon) heeft een 100%-belang in het geplaatste aandelenkapitaal van een BV (deelneming). Het belang in deze deelneming...

 Jurisprudentieoverzicht 2022-2023

Deze jurisprudentiebespreking 2022-2023 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-nale...

 Hoe overleef ik (zonder) accountantscontrole?

Ondernemingen die hun beursnotering dreigen te verliezen, of scholen die voor miljoenen dreigen te worden gekort op hun overheidsbijdragen – dit zijn mogelijke gevolgen van de accountantschaarste i...

 Duurzaamheidsverslaggeving: internationale connectiviteit of concurrentie?

Voorwoord   Momenteel is de verslaggevingspraktijk, accountancy-sector en (juridische) dienstverlening ieder op de eigen manier bezig met de komende wettelijk verplichte duurzaamheidsverslag...