Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2024 nr. 2

Praktijkvraag - Waardering van een belang in een deelneming met een negatief eigen vermogen als gevolg van een dividenduitkering

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze praktijkvraag betreft de volgende casus. Een holding (deelnemende rechtspersoon) heeft een 100%-belang in het geplaatste aandelenkapitaal van een BV (deelneming). Het belang in deze deelneming wordt in de jaarrekening van de holding gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde (art. 2:389 lid 2 BW). Voor deze praktijkvraag wordt uitgegaan van een netto-vermogenswaarde die gelijk is aan de intrinsieke waarde en nihil bedraagt. De BV keert een bedrag van 100 aan dividend uit, waardoor het eigen vermogen van de BV negatief 100 bedraagt. Voor de deelnemende rechtspersoon leidt dit tot de vraag hoe het ontvangen dividend moet worden verwerkt. Daarbij is van belang dat de deelnemende rechtspersoon niet (ook niet  gedeeltelijk) instaat voor de verplichtingen van de deelneming en ook niet feitelijk een verplichting heeft om de schulden van de deelneming te voldoen.

1. Dividenduitkering met negatief vermogen tot gevolg

Met betrekking tot dividenduitkeringen ui...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Dividenduitkering met negatief vermogen tot gevolg

2. Waardering van een belang in deelneming met negatief vermogen

3. Verwerken van het ontvangen dividend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/18173

Verder in 2024 nr.2

 Praktijkvraag - Waardering van een belang in een deelneming met een negatief eigen vermogen als gevolg van een dividenduitkering

Deze praktijkvraag betreft de volgende casus. Een holding (deelnemende rechtspersoon) heeft een 100%-belang in het geplaatste aandelenkapitaal van een BV (deelneming). Het belang in deze deelneming...

 Jurisprudentieoverzicht 2022-2023

Deze jurisprudentiebespreking 2022-2023 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-nale...

 Hoe overleef ik (zonder) accountantscontrole?

Ondernemingen die hun beursnotering dreigen te verliezen, of scholen die voor miljoenen dreigen te worden gekort op hun overheidsbijdragen – dit zijn mogelijke gevolgen van de accountantschaarste i...

 Duurzaamheidsverslaggeving: internationale connectiviteit of concurrentie?

Voorwoord   Momenteel is de verslaggevingspraktijk, accountancy-sector en (juridische) dienstverlening ieder op de eigen manier bezig met de komende wettelijk verplichte duurzaamheidsverslag...