Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2024 nr. 3

De redelijke termijn in het strafrecht en het bestraffende bestuursrecht: ongerechtvaardigde verschillen?

mr. S. van den Akker en mr. dr. B. van der Vorm1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze bijdrage staat de redelijke termijn uit artikel 6, eerste lid, EVRM centraal. Deze redelijke termijn is zowel van toepassing in het strafrecht als in het bestraffende bestuursrecht. Wat als redelijke termijn moet worden beschouwd, ligt aan de context, waarbij de beslissing uiteindelijk bij de rechter ligt. Op het eerste gezicht lijken de gevolgen van een overschrijding van de redelijke termijn in het strafrecht en het bestraffende bestuursrecht synchroon te lopen, maar is dit wel zo? Wij onderzoeken of eventuele verschillen tussen het strafrecht en het bestraffende bestuursrecht zijn te verklaren en te legitimeren.

1. Inleiding

Het bestuursstrafrecht is een levendig en specialistisch rechtsgebied, dat al geruime tijd niet meer is aan te merken als een 'niche'.2 Met de inwerkingtreding van de Vierde Tranche van de Awb was het uitgangspunt van de wetgever dat het bestraffende bestuursrecht niet nodeloos moet afwijken van het strafrecht en ge...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Drie relevante casussen van bestuursstrafrechtelijke aard

2.1.  Vervolging voor sociale zekerheidsfraude ex artikel 227b Sr

2.2.  Opgelegde bestuurlijke boetes wegens overtreding van de Wet dieren[19]

2.3. De redelijke termijn en Mulder-zaken

2.4. De overschrijding van de redelijke termijn in de drie casussen

3. De redelijke termijn in het strafrecht

3.1. De redelijke inzendtermijn

3.2. De redelijke termijn van berechting

3.3. De gevolgen van de overschrijding van de redelijke termijn

3.4. De voortvarende behandeling in hoger beroep

3.5. De redelijke termijn na vernietiging en terugwijzing door de Hoge Raad

3.6. De redelijke termijn ingeval van voorlopige hechtenis

3.7. De redelijke termijn van betekening

3.8. De toetsing door de Hoge Raad

4. De redelijke termijn in het bestraffende bestuursrecht

4.1. De redelijke termijn en artikel 5:51 Awb

4.2. De duur van de redelijke termijn

4.3. De verlenging van de redelijke termijn

4.4. De gevolgen van de overschrijding van de redelijke termijn

4.5. De toetsing door de hoogste bestuursrechters

5. Alternatieve compensatie voor overschrijding van de redelijke termijn?

5.1. Alternatieve compensatie in het strafrecht?

5.2. Alternatieve compensatie in het bestraffende bestuursrecht?

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S. van den Akker en mr. dr. B. van der Vorm1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/18200

Verder in 2024 nr.3

 De redelijke termijn in het strafrecht en het bestraffende bestuursrecht: ongerechtvaardigde verschillen?

In deze bijdrage staat de redelijke termijn uit artikel 6, eerste lid, EVRM centraal. Deze redelijke termijn is zowel van toepassing in het strafrecht als in het bestraffende bestuursrecht. Wat als...

 Niet-aansprakelijkheidsclausules in EU-sanctieverordeningen, een vreemde Europese eend in de bijt van het economisch strafrecht?

EU-sancties kunnen strafrechtelijk worden gehandhaafd op basis van de Wet op de economische delicten (WED). Die handhaving heeft een enorme vlucht genomen na de Russische invasie van Oekraïne. Die ...