Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2024 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. A. B. Vissers
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. M. Altena
mr. C. M.I. van Asperen-de Boer
mr. H. J. Bisscheroux
mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. drs. S.R. van Breukelen
mr. T. Felix
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. M.A. Loenen
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. R.J.M. de Rijck
mr. J.S. Roepnarain
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. A. E. Wilbrink
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. L.A. Van Bavel
mr. L.J. Bergsma
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. S.A. Eckhardt
mr. J.G. Geertsma
mr. C.A.M. Janssen
mr. S.D. de Jong
mr. D.J.E. de Kruif
mr. drs. L.J. Leijten
mr. T.S.E. van Nispen
mr. O.S. Pluimer
mr. E.Y van Schaik

Redactiesecretaris(sen)

mr. L.M. Hermans

 

Artikel

De redelijke termijn in het strafrecht en het bestraffende bestuursrecht: ong...

mr. S. van den Akker en mr. dr. B. van der Vorm1

In deze bijdrage staat de redelijke termijn uit artikel 6, eerste lid, EVRM centraal. Deze redelijke termijn is zowel van toepassing in het strafrecht als in het bestraffende bestuursrecht. Wat als redelijke termijn moet worden beschouwd, ligt aan de context, waarbij de beslissing uiteindelijk bij de rechter ligt. Op het eerste gezicht lijken de gevolgen van een overschrijding van de redelijke termijn in het strafrecht en het bestraffende bestuursrecht synchroon te lopen, maar is dit wel zo? Wij onderzoeken of eventuele verschillen tussen het strafrecht en het bestraffende bestuursrecht... abonneren of dit artikel kopen.

Niet-aansprakelijkheidsclausules in EU-sanctieverordeningen, een vreemde Euro...

mr. F. Mattheijer1

EU-sancties kunnen strafrechtelijk worden gehandhaafd op basis van de Wet op de economische delicten (WED). Die handhaving heeft een enorme vlucht genomen na de Russische invasie van Oekraïne. Die handhaving lijkt op het eerste gezicht vrij makkelijk in te passen binnen het bestaande kader van het economisch strafrecht. De meeste EU-sanctieverordeningen bevatten echter een bijzondere bepaling die de aansprakelijkheid voor sanctieovertredingen begrenst en de lat voor aansprakelijkheid hoger lijkt te leggen dan gebruikelijk is voor economische delicten. Die bepaling leidt vooralsnog een st... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Belofte maakt schuld? Veroordeling wegens ponzifraude door o.a. voorspiegelen...

mr. L.A. van Bavel en mr. T.S.E. van Nispen1

Annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland 31 januari 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:428 De onderhavige zaak maakt deel uit van een reeks veroordelingen[2] van personen die betrokken waren bij CryptoCoinsInvest (CCI), het latere Engofor. Centraal staat in deze annotatie het vonnis dat richt zich tegen de hoofdverdachte, die in 2016 CCI had opgericht. Deze entiteit richtte zich op de handel in crypto en valuta. In korte tijd hadden beleggers een bedrag van € 4,8 miljoen aan middelen bij de vennootschappen van de verdachte ingelegd, dat volgens mededelingen op de website zou worden... abonneren of dit artikel kopen.

Onafhankelijk feitenonderzoek kan niet partijdig zijn

prof. mr. D.V.A. Brouwer1

Annotatie bij Hof van Discipline 2 juni 2023, ECLI:NL:TAHVD:2023:59 Het verschijnsel "intern onderzoek" door advocaten heeft in het afgelopen decennium niet alleen tot een gestage stroom van publicaties geleid, maar ook tot een reeks van soms spectaculaire tuchtrechtelijke uitspraken. Het tuchtrechtelijke toetsingskader dat in die uitspraken tastenderwijs was ontwikkeld wordt in de uitspraak van het Hof van Discipline van 2 juni 2023 overboord gegooid en vervangen door een revolutionair nieuw kader. In spreekwoorden uitgedrukt hakt het Hof van Discipline nu de Gordiaanse ... abonneren of dit artikel kopen.

Sluit artikel 7 WED de oplegging van een taakstraf als hoofdstraf voor een ec...

mr. L.J. Bergsma1

Annotatie bij Rechtbank Oost-Brabant 26 juni 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3080 In een economische strafzaak werd een natuurlijk persoon veroordeeld voor een tweetal economische delicten. De meervoudige economische kamer veroordeelde de verdachte tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke ontzetting uit het recht tot uitoefening van beroepen met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelenhandel, -toepassing en -advisering in de breedste zin van het woord voor de duur van 1 jaar met een proeftijd van 2 jaar ex artikel 7 Wet op de economische delicten (hierna: "WED") In d... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Arbeidsomstandigheden   Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel. Rechtbank Rotterdam 6 maart 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:3797 De eigenaar van een eenmanszaak is wegens overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet, zwaar lichamelijk letsel door schuld en het tewerkstellen van een illegale vreemdeling door de rechtbank Rotterdam veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De strafzaak betrof een arbeidsongeval dat plaatsvond op 25 augustus 2021, waarbij een werknemer van de eenmanszaak tijdens het verrichten ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS