Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2024 nr. 2

Signaleringen

mr. Y.A. Chan, mr. M.W.F. Oosterhuis, Dr. D.G. Tempelman L.LM, mr. B.M. Winters, mr. C.L. Klapwijk en prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. 

Signaleringen Nederland

Overheden en overheidsorganen

Ministerie van Economische Zaken Klimaat (EZK) 
 
Netcongestie

De Minister voor Klimaat en Energie (Minister) heeft in deze periode twee Kamerbrieven gepubliceerd over netcongestie. Bij Kamerbrief van 18 januari 2024 (met kenmerk DGKE / 44383730) gaat de Minister in op de voortgang van de uitvoering van de LAN (zie ook NTE 2022, nrs. 5/6, p. 301). De Kamerbrief van 22 januari 2024 (met kenmerk DGKE-DRE / 44361403) bevat de Actieagenda netcongestie laagspanningsnetten, die door de Minister aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. 

In de Kamerbrief over de LAN wordt ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Signaleringen Nederland

Overheden en overheidsorganen

Toezichthouders

Netbeheerders

Productie en levering

Signaleringen Europa/Internationaal

IEA

Europese Commissie

ACER

ENTSO-E

ENTSO-G

Literatuur

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. Y.A. Chan, mr. M.W.F. Oosterhuis, Dr. D.G. Tempelman L.LM, mr. B.M. Winters, mr. C.L. Klapwijk en prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/18215

Verder in 2024 nr.2

 Voorwoord

We openen deze aflevering met een onderwerp dat op dit moment de kort geding rechtspraak in energiezaken domineert: netcongestie. Kortgedingprocedures lijken niet de oplossing te bieden om stagnati...

 Netcongestie; welke oplossingsrichtingen zijn mogelijk?

Netcongestie is een groot maatschappelijk probleem. Het kent in de eerste plaats een existentiële dimensie, omdat verduurzamingsdoelstellingen vertraging dreigen op te lopen en daarmee de leefbaarh...

 Verslag NeVER-bijeenkomst 27 februari 2024

Energiejurisprudentie 2023 Op 27 februari 2024 vond een ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht ('NeVER') plaats bij CMS in Amsterdam waar de leden welkom werden geheten do...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...