Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2024 nr. 2

Netcongestie; welke oplossingsrichtingen zijn mogelijk?

mr. G.W. Rodenhuis1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Netcongestie is een groot maatschappelijk probleem. Het kent in de eerste plaats een existentiële dimensie, omdat verduurzamingsdoelstellingen vertraging dreigen op te lopen en daarmee de leefbaarheid van de aarde verder onder druk komt te staan. En in de tweede plaats zeker ook een economische en sociale dimensie. Deze doen zich voor als ondernemingen niet kunnen investeren of groeien, woonwijken of voorzieningen niet over elektriciteit kunnen beschikken of zelfs burgers in extreme gevallen geconfronteerd worden met een opgelegde beperking van hun elektriciteitsgebruik. Om deze ongewenste gevolgen zo goed mogelijk het hoofd te bieden zijn verschillende maatregelen voorgesteld. Dit artikel geeft een overzicht van deze maatregelen met als doel om hiermee de meest praktisch haalbare oplossingen te identificeren voor de korte termijn, waar zowel juridisch als operationeel mogelijkheden toe zijn.

1. Netcongestie

1.1. Soorten netcongestie

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Netcongestie

1.1. Soorten netcongestie

1.2. Hoe is netcongestie ontstaan?

1.3. Waar staan we nu?

1.3.1. Procedure congestiemanagement in het kort

1.4. Welke oplossingen zijn voorgesteld?

2. Oplossingen juridisch beschouwd

2.1. Inleidend

2.2. Sneller bouwen

2.2.1. Right to challenge

2.2.2. Bouwen voordat een vergunning is verleend

2.3. Slimmer benutten

2.3.1. Flexibiliteit ter beschikking stellen

2.3.2. Energy hubs

2.3.3. Wachtrij

2.4. Vergroten van de flexibele capaciteit

2.4.1. Inleidend

2.4.2. Verschillende contractvormen

3. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. G.W. Rodenhuis1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/18210

Verder in 2024 nr.2

 Voorwoord

We openen deze aflevering met een onderwerp dat op dit moment de kort geding rechtspraak in energiezaken domineert: netcongestie. Kortgedingprocedures lijken niet de oplossing te bieden om stagnati...

 Netcongestie; welke oplossingsrichtingen zijn mogelijk?

Netcongestie is een groot maatschappelijk probleem. Het kent in de eerste plaats een existentiële dimensie, omdat verduurzamingsdoelstellingen vertraging dreigen op te lopen en daarmee de leefbaarh...

 Verslag NeVER-bijeenkomst 27 februari 2024

Energiejurisprudentie 2023 Op 27 februari 2024 vond een ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht ('NeVER') plaats bij CMS in Amsterdam waar de leden welkom werden geheten do...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...