Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2024 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. M. J.J. van Beuge
mr. F. Elskamp
mr. M.W.F. Oosterhuis
mr. B.M. Winters

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

 

Inleiding

Voorwoord

mr. M. de Rijke

We openen deze aflevering met een onderwerp dat op dit moment de kort geding rechtspraak in energiezaken domineert: netcongestie. Kortgedingprocedures lijken niet de oplossing te bieden om stagnatie van de energietransitie door netcongestie te voorkomen zodat die oplossing in andere maatregelen moet worden gezocht. Mr George Rodenhuis geeft in zijn artikel een overzicht van diverse oplossingsrichtingen langs de drie sporen, die ook in het Landelijk Actieprogramma Netcongestie zijn gevolgd: sneller bouwen (het elektriciteitsnetwerk verzwaren en uitbreiden), beter benutten (van de bestaand... ...lees meer

Artikel

Netcongestie; welke oplossingsrichtingen zijn mogelijk?

mr. G.W. Rodenhuis1

Netcongestie is een groot maatschappelijk probleem. Het kent in de eerste plaats een existentiële dimensie, omdat verduurzamingsdoelstellingen vertraging dreigen op te lopen en daarmee de leefbaarheid van de aarde verder onder druk komt te staan. En in de tweede plaats zeker ook een economische en sociale dimensie. Deze doen zich voor als ondernemingen niet kunnen investeren of groeien, woonwijken of voorzieningen niet over elektriciteit kunnen beschikken of zelfs burgers in extreme gevallen geconfronteerd worden met een opgelegde beperking van hun elektriciteitsgebruik. Om deze ongewens... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag NeVER-bijeenkomst 27 februari 2024

mr. A.F. Mancosu, L.A.I. Franssen en J.W. Heller1

Energiejurisprudentie 2023 Op 27 februari 2024 vond een ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht ('NeVER') plaats bij CMS in Amsterdam waar de leden welkom werden geheten door mr. Marco Boudens, advocaat bij CMS. Deze bijeenkomst stond in het teken van energiejurisprudentie uit 2023. Na een warm openingswoord door mr. dr. Vincent Lindijer, blikten mr. Gea Leuverink en mr. drs. Erik van Leeuwen — beiden werkzaam bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en sprekend op persoonlijke titel — terug op uitspraken in bestuursrechtelijke ACM-energ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Over staatsmiddelen, selectiviteit en een uitglijer van het Hof - een besprek...

mr. drs. S.H.G. Cnossen1

In dit artikel bespreek ik de arrestenDuitsland/Commissie[2] en ARERA.[3] Beide arresten  gaan over stimuleringsmaatregelen voor groene energie en bevatten interessante overwegingen die raken aan het staatssteunbegrip, meer in het bijzonder de criteria staatsmiddelen en selectiviteit. Daarmee gaan zij dus ook over de grenzen waarbinnen de lidstaten hun energiebeleid vorm kunnen geven zonder bemoeienis van Brussel. Anders gezegd: welke ruimte is er voor lidstaten om bepaalde vormen van energieopwekking en –verbruik te stimuleren zonder dat zij een maatregel te... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman, mr. A.F. Mancosu, L.A.I. Franssen en J.W. Heller

Deze rubriek bestrijkt de periode januari - februari 2024. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd dan wel gesignaleerd zijn.   NTE 2024/26 Gerechtshof Amsterdam 22 maart 2022 ECLI:NL:GHAMS:2022:879 inzake [appellant 1] en [appellant 2] tegen het Nederlands Nationaal Naturistenterrein Dit geschil betreft het vervolg op het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 31 januari 2019 (zie NTE 2019/9) en het tussenarrest van het g... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland, evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. Europa Regelgeving Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad tot vaststelling van de maximaal toegestane afmetingen in het nationale en internationale verkeer en de maximaal toegestane gewichten in het internationale verkeer voor bepaalde wegvoertuigen die binnen ... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Signaleringen

mr. Y.A. Chan, mr. M.W.F. Oosterhuis, Dr. D.G. Tempelman L.LM, mr. B.M. Winters, mr. C.L. Klapwijk en prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp1

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.  Signaleringen Nederland Overheden en overheidsorganen Ministerie van Economische Zaken Klimaat (EZK)    Netcongestie De Minister voor Klimaat en Energie (Minister) heeft in deze periode twee Kamerbrieven gepubliceerd over netcongestie. Bij Kame... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS