Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2010 nr. 4

Huurprijsaanpassingsbedingen

mr. A. Scholten en Mr. J. Tamminga

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Veel huurovereenkomsten met betrekking tot kantoor­ruimte1 bevatten een beding dat (een der) partijen het recht geeft om de huurprijs aan te passen aan de markthuurprijswaarde. Deze markthuurprijsaanpassing is vaak gekoppeld aan een verlenging van de huurover­eenkomst en/of de ommekomst van een periode van 5 jaren ingeval van een huurovereenkomst voor onbe­paalde tijd. Met het opnemen van een dergelijk beding beogen met name verhuurders te waarborgen dat de huurprijs gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de markthuurprijs. Na verloop van een aantal jaren kan de huurprijs, ook wanneer de huurprijs is geïndexeerd op grond van de consumentenprijsindex of anderszins, achterblijven bij de toepasselijke markhuurprijs. In deze bijdrage behandelen wij twee complicaties bij de toepassing van deze huurprijsaanpassingsbedingen. Achtereenvolgens bespreken wij tot welke moment een beroep op het huurprijsaanpassingsbeding kan worden gedaan en met welke omstandigheden rekening moet worden gehouden bij de vaststelling van de toepasselijke markthuurprijs.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. Scholten en Mr. J. Tamminga
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/8681

Verder in 2010 nr.4

 Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht betreffende voor de verhuur van be­drijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode 3 mei 2010 t/m 28 juni 2010.

 Voorwoord

‘In tijden van crisis zoekt men zekerheid’, zo opent het tweede artikel van dit vierde nummer van 2010 van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte. Ook in de huidige huurrecht­praktijk hebben...

 Borgtocht bij huur

De verhuurder heeft belang bij adequate zekerheid voor het geval dat de huurder niet meer aan zijn verplichtin­gen kan voldoen. Eerder is in dit tijdschrift in dat kader al stilgestaan bij de bankg...

 BabyXL and beyond, paritas creditorum versus partij-autonomie

In tijden van economische crisis zoekt men zekerheid. Het effect is dat partijen pas op de plaats maken met het doen van transacties, men houdt de hand op de knip. Als er al transacties ...

 Huurprijsaanpassingsbedingen

Veel huurovereenkomsten met betrekking tot kantoor­ruimte1 bevatten een beding dat (een der) partijen het recht geeft om de huurprijs aan te passen aan de markthuurprijswaarde. Deze markthuurprijsa...