Tijdschrift voor Financieel Recht 2011 nr. 12

Rondom het nieuws. Datalekken in de financiëlesector

prof. mr. J.M.A. Berkvens*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met enige regelmaat komen datalekken boven water, inci­denten waarbij persoonsgegevens ‘op straat komen te lig­gen’. Recent zijn incidenten bij Cheaptickets en rondom Di­ginotar. Datalekken variëren van verloren USB-sticks tot gehackte computersystemen. Zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven.1 De Zurich Insurance case leert dat ook binnen de financiële sector grote incidenten mogelijk zijn.2 De politiek vraagt om een generieke meldplicht voor da­talekken. Ook voor de financiële sector. Eurocommissa­ris Reding maakte daarover op een bijeenkomst van de Bri­tish Bankers Association het volgende statement: I intend to introduce a mandatory requirement to notify data security breaches – the same as I did for telecoms and internet access when I was Telecoms Commissioner, but this time for all sectors, including banking and financial services.3 Binnen de financiële sector bestaat echter al een vorm van meldplicht bij datalekken. Hierna wordt nader op de problematiek van de datalekken ingegaan.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
prof. mr. J.M.A. Berkvens*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/9606

Verder in 2011 nr.12

 Mosterd voor of na de maaltijd

Dit voorwoord verschijnt na 1 januari 2012, maar schrijf ik ruim twee weken vóór die datum met ingang van welke het wildwestbordje verplicht is ter zake van bepaalde aanbiedingen van effecten aan h...

 Handel met voorwetenschap in Nederland: succesvolbestreden?

De kranten maken met een zekere regelmaat melding van gevallen waarin sprake zou zijn van handel met voorweten­schap. Vanwege de relatief hoge overnamepremie lijkt de verleiding om gebruik te maken...

 Nieuws

In deze rubriek worden ontwikkelingen op het terrein van het effectenrecht en ander financieel recht gesigna­leerd die betrekking hebben op de periode van begin november tot eind november 2011.

 Rondom het nieuws. Datalekken in de financiëlesector

Met enige regelmaat komen datalekken boven water, inci­denten waarbij persoonsgegevens ‘op straat komen te lig­gen’. Recent zijn incidenten bij Cheaptickets en rondom Di­ginotar. Data...

 Rondom het nieuws. De failliete boedel als collectieve afwikkeling bij uitstek? Eenupdate over ontwikkelingen in verhaal en afwikkeling van schade op collectief niveau

Het collectief actierecht en de collectieve afwikkeling van massaschade mogen rekenen op een grote aandacht van (Eu­ropese1) wetgever, kamerleden2, rechtspraak en curatoren. De afgelo...

 Annotatie. Stornering van een automatische incasso en faillissement van de geïncasseerde

In 2004 heeft de Hoge Raad al een antwoord gegeven op de vraag of een stornering van een automatische incasso kan worden tegengeworpen aan de faillissementsboedel van de incassant. In het hier te b...