Tijdschrift voor Financieel Recht

2018 nr. 3

Inleiding

Brexit en de Europese financiële markten

prof. mr. D. Busch

Het voorgenomen vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zorgt voor aanhoudende onrust in de financiële sector. Financiële instellingen houden van zekerheid, maar die zekerheid is in de soms onnavolgbare Brexit-onderhandelingen ver te zoeken. Vooral de positie van het VK bezorgt de financiële sector aan beide zijden van het Kanaal kopzorgen. Want wat het VK precies wil - en hoe - is niet erg duidelijk. Prime Minister May bevindt zich in een weinig benijdenswaardige positie, want zij moet constant laveren tussen degenen binnen haar partij die een har... ...lees meer

Artikel

Een nieuw prudentieel regime voor beleggingsondernemingen (I)

prof. mr. E.P.M. Joosen en mr. M.L. Louisse1

Op 20 december 2017 heeft de Europese Commissie voorstellen gepubliceerd ter introductie van een nieuw prudentieel regime voor beleggingsondernemingen. Dit nieuwe regime moet er, volgens de Commissie, op proportionele, eenvoudige en risico-sensitieve wijze voor zorgen dat beleggingsondernemingen in staat zijn hun rol in de Capital Markets Union te vervullen. De voorstellen vormen een radicale ingreep in de oorspronkelijke opzet van het prudentiële regime voor banken en (bepaalde) beleggingsondernemingen, zoals dat is neergelegd in CRR/CRD IV. Dat de Commissie met voorstellen voor he... abonneren of dit artikel kopen.

De Wet transparant toezicht financiële markten: een verschuiving naar meer op...

mr. drs. D. Russchen en mr. J.A. Zwinkels1

In deze bijdrage wordt het voorstel voor de Wet transparant toezicht financiële markten besproken, dat wezenlijk is gewijzigd ten opzichte van het consultatievoorstel. Met het voorstel krijgen DNB en de AFM aanvullende transparantiebevoegdheden om i) direct te kunnen reageren op uitlatingen van een overtreder, en ii) in meer gevallen een openbare waarschuwing af te kunnen geven. Daarnaast komt er met het wetsvoorstel een verplichting voor DNB om kerngegevens van banken te publiceren. Tegelijkertijd versterkt het wetsvoorstel de rechtsbescherming van de betrokkene op verschillende punten.... abonneren of dit artikel kopen.

Initial Coin Offerings (ICO’s): crowdfunding 2.0?

mr. J. Baukema1

In navolging van de opkomst van virtuele valuta zoals Bitcoin is een trend waarneembaar dat bedrijven proberen (start)kapitaal aan te trekken door de uitgifte van zelf gecreëerde, op blockchaintechnologie gebaseerde, ‘virtuele tokens’. Deze nieuwe vorm van crowdfunding vindt plaats via zogenaamde Initial Coin Offerings (hierna: ICO’s). Vanwege explosieve koersbewegingen staan ICO's volop in de aandacht van de media en toezichthouders. In deze bijdrage bespreekt de auteur de ICO als (potentieel) instrument om via crowdfunding financiering op te halen. Na een inleidi... abonneren of dit artikel kopen.

LIBOR gebruikers opgelet!

mr. C.U. Yilmaz1

Het interbancaire rentetarief LIBOR gaat mogelijk in de bestaande vorm in 2022 verdwijnen, zo liet de voorzitter van de Britse Financial Conduct Authority (FCA) op 27 juli 2017 weten. In totaal zullen wereldwijd vele bestaande zakelijke leningen, hypotheken, obligaties, consumptieve kredieten, swapcontracten en andere overeenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van LIBOR omgevormd moeten worden. In dit artikel wordt nader ingegaan op de achtergrond en gevolgen van het verdwijnen van LIBOR voor gebruikers van deze rentevoetbenchmark. abonneren of dit artikel kopen.

Het BKR belicht - Waarom het (laten) verwijderen van een BKR-registratie geen...

mr. S.E. Machiels en mr. C.C. Rooijakkers1

In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het BKR worden persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders verwerkt. De (negatieve) registraties opgenomen in het CKI leiden geregeld tot juridische procedures waarbij geschilleninstanties wordt verzocht om een BKR-registratie (geheel) te laten verwijderen. Om inzicht te geven in deze problematiek, behandelen wij in dit artikel het ontstaan en het doel van het BKR (paragraaf 2) en de belangrijkste elementen van het juridisch kader waarbinnen het BKR opereert (paragraaf 3). Ook beschouwen wij hoe men in de praktijk omgaat met een verzoek... abonneren of dit artikel kopen.

Wat is er mis met het financiële toezicht?

mr. R.K. Pijpers 1. Inleiding In nr. 7/8 van 2017 van dit tijdschrift beschreef ik de toenmalige publicatie van een aantal rapporten die de indruk wekten dat de verschillende financiële toezichthouders hun zaakjes goed op orde hadden.[1] Uit nadere bestudering van die rapporten bleek echter dat bij hun functioneren toch wel de nodige kanttekeningen waren te plaatsen.[2] Een goed half jaar verder is er wederom een aantal rapporten over het functioneren van de verschillende toezichthouders gepubliceerd. Zo verscheen er een rapport van de Algem... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie

mr. E.M.T. Huijzer, mr. E.L Rowel, mr. R.B. Akkerhuis, mr. J.P. van der Klein, mr. L.A. van Amsterdam en mr. A.E.E. Verspyck Mijnssen[1] Gerechtshoven Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 december 2017 ECLI:NL:GHARL:2017:10970 Appellanten / Defam B.V. - ER Inzake: Schending zorgplicht aanbieder effectenleaseproduct (De rechtsvoorganger van) Defam B.V. (hierna: Defam) heeft na bemiddeling door Afab Geldservice B.V. (hierna: Afab) met appellanten een effectenleasecontract gesloten, op grond waarvan aan appellanten ee... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

mr. I.G.K. Kleijn, mr. J.C. Schouten, mr. P.W. Post, mr. D.N.I. Gjaltema en mr. A.A. Pasaribu

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënConsultatie Uitvoeringsbesluit Wwft 2018Op 31 januari 2018 is het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn ter consultatie neergelegd. Het besluit strekt tot implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. Het besluit betreft de volgende onderwerpen: nadere regels met betrekking tot politiek prominente personen (PEP);nadere uitwerking van de begripsomschrijving UBO;wijzigingen... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS