Tijdschrift voor Financieel Recht 2018 nr. 3

Een nieuw prudentieel regime voor beleggingsondernemingen (I)

prof. mr. E.P.M. Joosen en mr. M.L. Louisse1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 20 december 2017 heeft de Europese Commissie voorstellen gepubliceerd ter introductie van een nieuw prudentieel regime voor beleggingsondernemingen. Dit nieuwe regime moet er, volgens de Commissie, op proportionele, eenvoudige en risico-sensitieve wijze voor zorgen dat beleggingsondernemingen in staat zijn hun rol in de Capital Markets Union te vervullen. De voorstellen vormen een radicale ingreep in de oorspronkelijke opzet van het prudentiële regime voor banken en (bepaalde) beleggingsondernemingen, zoals dat is neergelegd in CRR/CRD IV. Dat de Commissie met voorstellen voor herijking van het prudentiële regime voor beleggingsondernemingen is gekomen, vloeit voort uit de opdrachten die in 2013 door het Europees Parlement en de Raad aan de Commissie zijn verstrekt. De ingrijpende aanpak van de Commissie, door CRR en CRD IV om te buigen naar regels die exclusief voor banken van toepassing zullen zijn en daarnaast een parallel prudentieel regime voor beleggingsondernemingen te introduceren, is echter opmerkelijk te noemen en heeft verstrekkende gevolgen voor de toezichtpraktijk. In dit artikel wordt in twee delen ingegaan op dit nieuwe prudentiële regime voor beleggingsondernemingen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Introductie

2. De weg naar het nieuwe regime

2.1. Essentie van het prudentiële regime van de CRR/CRD IV

2.2. Opdracht aan de Commissie tot herziening CRR-regelingen

3. Het nieuwe regime

3.1. Drie categorieën

3.2. De prudentiële regels

4. Tussenconclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. E.P.M. Joosen en mr. M.L. Louisse1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/14793

Verder in 2018 nr.3

 Brexit en de Europese financiële markten

Het voorgenomen vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zorgt voor aanhoudende onrust in de financiële sector. Financiële instellingen houden van zekerheid, maar die zeke...

 Een nieuw prudentieel regime voor beleggingsondernemingen (I)

Op 20 december 2017 heeft de Europese Commissie voorstellen gepubliceerd ter introductie van een nieuw prudentieel regime voor beleggingsondernemingen. Dit nieuwe regime moet er, volgens de Comm...

 De Wet transparant toezicht financiële markten: een verschuiving naar meer openheid in het financieel toezicht

In deze bijdrage wordt het voorstel voor de Wet transparant toezicht financiële markten besproken, dat wezenlijk is gewijzigd ten opzichte van het consultatievoorstel. Met het voorstel krijgen D...

 Initial Coin Offerings (ICO’s): crowdfunding 2.0?

In navolging van de opkomst van virtuele valuta zoals Bitcoin is een trend waarneembaar dat bedrijven proberen (start)kapitaal aan te trekken door de uitgifte van zelf gecreëerde, op blockc...

 LIBOR gebruikers opgelet!

Het interbancaire rentetarief LIBOR gaat mogelijk in de bestaande vorm in 2022 verdwijnen, zo liet de voorzitter van de Britse Financial Conduct Authority (FCA) op 27 juli 2017 weten. In totaal ...

 Het BKR belicht - Waarom het (laten) verwijderen van een BKR-registratie geen sinecure is

In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het BKR worden persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders verwerkt. De (negatieve) registraties opgenomen in het CKI leiden geregeld tot juri...

 Wat is er mis met het financiële toezicht?

mr. R.K. Pijpers 1. Inleiding In nr. 7/8 van 2017 van dit tijdschrift beschreef ik de toenmalige publicatie van een aantal rapporten die de indruk wekten dat de verschillende financiële toez...