Tijdschrift voor Financieel Recht 2018 nr. 3

De Wet transparant toezicht financiële markten: een verschuiving naar meer openheid in het financieel toezicht

mr. drs. D. Russchen en mr. J.A. Zwinkels1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze bijdrage wordt het voorstel voor de Wet transparant toezicht financiële markten besproken, dat wezenlijk is gewijzigd ten opzichte van het consultatievoorstel. Met het voorstel krijgen DNB en de AFM aanvullende transparantiebevoegdheden om i) direct te kunnen reageren op uitlatingen van een overtreder, en ii) in meer gevallen een openbare waarschuwing af te kunnen geven. Daarnaast komt er met het wetsvoorstel een verplichting voor DNB om kerngegevens van banken te publiceren. Tegelijkertijd versterkt het wetsvoorstel de rechtsbescherming van de betrokkene op verschillende punten. Het wetsvoorstel doet de balans tussen transparantie en geheimhouding in het financieel toezicht verder verschuiven naar meer openheid.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Uitbreiding openbare waarschuwing

3. Versneld reageren op uitlatingen van een overtreder (‘spoedpublicatie’)

4. Het publiceren van kerngegevens van banken

5. Publicatie van onderzoeksrapporten herleidbaar tot instellingen

6. Rechtsbescherming versterkt

7. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. D. Russchen en mr. J.A. Zwinkels1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/14794

Verder in 2018 nr.3

 Brexit en de Europese financiële markten

Het voorgenomen vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zorgt voor aanhoudende onrust in de financiële sector. Financiële instellingen houden van zekerheid, maar die zeke...

 Een nieuw prudentieel regime voor beleggingsondernemingen (I)

Op 20 december 2017 heeft de Europese Commissie voorstellen gepubliceerd ter introductie van een nieuw prudentieel regime voor beleggingsondernemingen. Dit nieuwe regime moet er, volgens de Comm...

 De Wet transparant toezicht financiële markten: een verschuiving naar meer openheid in het financieel toezicht

In deze bijdrage wordt het voorstel voor de Wet transparant toezicht financiële markten besproken, dat wezenlijk is gewijzigd ten opzichte van het consultatievoorstel. Met het voorstel krijgen D...

 Initial Coin Offerings (ICO’s): crowdfunding 2.0?

In navolging van de opkomst van virtuele valuta zoals Bitcoin is een trend waarneembaar dat bedrijven proberen (start)kapitaal aan te trekken door de uitgifte van zelf gecreëerde, op blockc...

 LIBOR gebruikers opgelet!

Het interbancaire rentetarief LIBOR gaat mogelijk in de bestaande vorm in 2022 verdwijnen, zo liet de voorzitter van de Britse Financial Conduct Authority (FCA) op 27 juli 2017 weten. In totaal ...

 Het BKR belicht - Waarom het (laten) verwijderen van een BKR-registratie geen sinecure is

In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het BKR worden persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders verwerkt. De (negatieve) registraties opgenomen in het CKI leiden geregeld tot juri...

 Wat is er mis met het financiële toezicht?

mr. R.K. Pijpers 1. Inleiding In nr. 7/8 van 2017 van dit tijdschrift beschreef ik de toenmalige publicatie van een aantal rapporten die de indruk wekten dat de verschillende financiële toez...