Tijdschrift voor Financieel Recht

2018 nr. 5

Inleiding

Beheerders, pas toe of leg uit

mr. C.J. Groffen

De AFM heeft een onderzoek gedaan bij beheerders van beleggingsinstellingen waarvan de vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege is omgezet naar een AIFM-vergunning. Van de 75 beheerders in Nederland die van rechtswege een AIFM-vergunning hebben verkregen, heeft de AFM er 12 onderzocht. Van de helft van die 12 beheerders is of zal de AIFM-vergunning worden ingetrokken. Veelal omdat zij geen vergunningplichtige activiteiten verrichten. Zij vallen onder een overgangsbepaling waardoor zij, zonder vergunning, beleggingsinstellingen mogen blijven beheren mits die beleggingsinstellingen closed... ...lees meer

Artikel

Uitdagingen rond MiFID II kostentransparantie

mr. drs. R.A. Pattiselanno LL.M.1

Inzicht in kosten is belangrijke informatie voor een belegger om daarop (mede) een beleggingsbeslissing te baseren. Bij inwerkingtreding van de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (hierna: MiFID II) per 3 januari 2018 zijn de kostentransparantievoorschriften die gelden voor beleggingsondernemingen verder aangescherpt.[2] De verplichting om cliënten te voorzien van kosteninformatie is op zich niet nieuw ten opzichte van MiFID I. Wat echter wel nieuw is onder MiFID II is dat de beleggingsonderneming de informatie over alle kosten die verband houden met zowel de bele... abonneren of dit artikel kopen.

Fintechs getemd? Zorgplichten en aansprakelijkheden van betaaldienstverleners...

mr. M.A.H. van Zandvoort1

Naar aanleiding van de implementatie van PSD II[2] is een toenemende spanning tussen banken en fintechs waar te nemen. Banken moeten deze nieuwe fintech partijen toegang verlenen tot de betaalrekeningen van klanten, terwijl onduidelijk is of en hoe de veiligheid van de rekening van de klant wordt gewaarborgd. In dit artikel bespreek ik hoe de verantwoordelijkheden (lees: aansprakelijkheden) om de veiligheid van het online betalingsverkeer te waarborgen ten behoeve van de betaaldienstgebruikers zijn verdeeld tussen banken en fintechs die als ‘nieuwe’ betaaldienstverleners op de markt acti... abonneren of dit artikel kopen.

Boekbespreking: E.J. van Praag, Europees financieel toezicht. Bevoegdheden in...

mr. R. Mikulski en mr. A.J.A.D. van den Hurk1

Op 6 december 2017 promoveerde Emanuel van Praag aan de Universiteit Amsterdam op het onderwerp ‘Europees financieel toezicht. Bevoegdheden in het Europees financieel toezicht’ Zijn proefschrift is dezelfde dag ook in een handelseditie verschenen. In het boek beschrijft Van Praag wanneer welke van de diverse toezichthouders bevoegd is en hoe zij samenwerken. De auteurs van dit artikel bespreken het boek van Van Praag. abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het Nieuws - Het actieplan voor duurzame financiering van de Europese ...

mr. A.J.A.D. van den Hurk

In deze bijdrage wordt een aantal aspecten van het op 8 maart 2018 gepubliceerde actieplan voor duurzame financiering van de Europese Commissie besproken. Specifiek wordt ingegaan op de voorgestelde verplichtingen voor verzekeraars die als institutionele belegger optreden en het opnemen van het beginsel van duurzaamheid in de prudentiële vereisten voor verzekeraars. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentieoverzicht

mr. E.M.T. Huijzer, mr. E.L Rowel, mr. R.B. Akkerhuis, mr. J.P. van der Klein, mr. L.A. van Amsterdam, mr. A.E.E. Verspyck Mijnssen, mr. E. Kempenaar en mr. M.H.C. Thomassen1

Gerechtshoven Gerechtshof Amsterdam 20 februari 2018 ECLI:NL:GHAMS:2018:563 Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’) / Geïntimeerde) Inzake: vrijwaringszaak, kredietverstrekker niet aansprakelijk voor positief adviseren depotconstructie door financieel adviseur – ER Dexia heeft in dit geding geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en - uitvoerbaar bij voorraad - de schadevergoedingsplicht van Dexia op grond van het Hofmodel zal bepalen op maxima... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënWetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018Op 16 maart 2018 is het voorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 bij de Tweede Kamer ingediend.Het voorstel voorziet in de intrekking van de huidige wet en de introductie van een nieuwe wet. De belangrijkste wijzigingen betreffen:Maatregelen om de integriteit en professionaliteit van trustkantoren te versterken. Deze maatregelen zien onder meer op een verplichte rechtsvorm voor trustkantoren en een minimum aantal beleidsbepalers.... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS