Tijdschrift voor Financieel Recht 2018 nr. 5

Fintechs getemd? Zorgplichten en aansprakelijkheden van betaaldienstverleners na invoering van PSD II

mr. M.A.H. van Zandvoort1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Naar aanleiding van de implementatie van PSD II[2] is een toenemende spanning tussen banken en fintechs waar te nemen. Banken moeten deze nieuwe fintech partijen toegang verlenen tot de betaalrekeningen van klanten, terwijl onduidelijk is of en hoe de veiligheid van de rekening van de klant wordt gewaarborgd. In dit artikel bespreek ik hoe de verantwoordelijkheden (lees: aansprakelijkheden) om de veiligheid van het online betalingsverkeer te waarborgen ten behoeve van de betaaldienstgebruikers zijn verdeeld tussen banken en fintechs die als ‘nieuwe’ betaaldienstverleners op de markt actief zijn. Hoewel op beide partijen een verantwoordelijkheid rust om betaaldienstgebruikers te behoeden voor de risico’s van fraude, misbruik en diefstal in de online betaalomgeving, lijkt het zwaartepunt van deze verantwoordelijkheden vooralsnog bij de banken te liggen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. PSD II breekt de betaaldienstenmarkt open door twee nieuwe vergunninghoudende spelers met rechten en verplichtingen te creëren: een introductie

3. Hoe moeten banken aan TPPs toegang verlenen tot de betaalrekening van betaaldienstgebruikers?

4. De zorgplicht van de bank: voorkomen fraude, misbruik, diefstal

5. De zorgplicht van PISPs en AISPs: voorkomen fraude, misbruik, diefstal

6. De driehoeksverhouding tussen bank, PISP en betaaldienstgebruiker: de bank als het primaire aanspreekpunt voor de betaaldienstgebruiker

7. Wat mag de bank als poortwachter doen?

8. Wat moet de bank als poortwachter doen?

9. Beoordeling: van betaalrevolutie naar marktevolutie?

10. Conclusies en aanbevelingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.A.H. van Zandvoort1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/14898

Verder in 2018 nr.5

 Beheerders, pas toe of leg uit

De AFM heeft een onderzoek gedaan bij beheerders van beleggingsinstellingen waarvan de vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege is omgezet naar een AIFM-vergunning. Van de 75 beheerders in Nederla...

 Uitdagingen rond MiFID II kostentransparantie

Inzicht in kosten is belangrijke informatie voor een belegger om daarop (mede) een beleggingsbeslissing te baseren. Bij inwerkingtreding van de Richtlijn betreffende markten voor financiële inst...

 Fintechs getemd? Zorgplichten en aansprakelijkheden van betaaldienstverleners na invoering van PSD II

Naar aanleiding van de implementatie van PSD II[2] is een toenemende spanning tussen banken en fintechs waar te nemen. Banken moeten deze nieuwe fintech partijen toegang verlenen tot de betaalre...

 Boekbespreking: E.J. van Praag, Europees financieel toezicht. Bevoegdheden in het Europees financieel toezicht

Op 6 december 2017 promoveerde Emanuel van Praag aan de Universiteit Amsterdam op het onderwerp ‘Europees financieel toezicht. Bevoegdheden in het Europees financieel toezicht’ Zijn ...

 Rondom het Nieuws - Het actieplan voor duurzame financiering van de Europese Commissie, mogelijkheden binnen de kaders van het prudentieel toezicht voor verzekeraars

In deze bijdrage wordt een aantal aspecten van het op 8 maart 2018 gepubliceerde actieplan voor duurzame financiering van de Europese Commissie besproken. Specifiek wordt ingegaan op de voorgest...