Tijdschrift voor Financieel Recht

2018 nr. 10

Inleiding

Proportionaliteit en consultaties

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Als vervolg op een onderzoek naar onbedoelde effecten van regelgeving[1] publiceerde DNB op 31 mei 2018 een rapport over proportioneel en effectief toezicht.[2] Met dit rapport geeft DNB inzicht in haar visie op proportionaliteit en effectiever ingericht financieel toezicht. Daarnaast publiceerde DNB op 30 augustus 2018 haar reactie op de adviezen van de Werkgroep Indirecte Kosten Toezicht.[3] In deze reactie belooft DNB onder meer proportioneler toezicht, minder rapportagelast en meer uitleg over onderzoeken.[4] Een initiatief dat goed in het streven van DNB naar meer proportion... ...lees meer

Artikel

To catch a frisbee. Een studie naar gedrags- en cultuurtoezicht door DNB

prof. dr. J.L. Smeehuijzen, prof. dr. J.M. Conley, prof. dr. D.E. Rupp en prof. dr. C.A. Williams1

Dit artikel is het verslag van een verkennend, kwalitatief onderzoek naar het gedrags- en cultuurtoezicht door DNB. Het is gebaseerd op 25 interviews met medewerkers van DNB, senior vertegenwoordigers van onder toezicht staande instellingen, en derden. Het beoogt inzicht te geven in het praktische functioneren van gedrags- en cultuurtoezicht, verslag te doen van ervaringen met gedrags- en cultuurtoezicht en enige reflectie te bieden. abonneren of dit artikel kopen.

De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

mr. H. Scholten1

Op 1 juli 2018 is in werking getreden de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering (hierna: de GKF). De GKF is opgesteld door Nederlandse Vereniging van Banken (hierna: de NVB) in samenspraak met diverse stakeholders.[2] De GKF heeft als doel om de positie van kleinzakelijke klanten bij financieringen te versterken en duidelijkheid te verschaffen over wat de klant van de financier kan verwachten[3]. Daarbij wordt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: Kifid) opengesteld voor klachten over financieringen die onder de reikwijdte van de GKF vallen. ... abonneren of dit artikel kopen.

Het geconsulteerde wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens: automatiseri...

mr. drs. E.P. Bish1

Onlangs heeft de Minister van Financiën het Wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens geconsulteerd. Het wetsvoorstel beoogt banken te verplichten tot het volautomatisch en digitaal aanleveren van gegevens aan een aantal overheidsdiensten, waaronder opsporingsinstanties en administratieve diensten. Met het automatiseren van gegevenslevering aan de overheid is naar verwachting een efficiëntievoordeel te behalen voor de betrokken instanties en voor de banken bij nakoming van reeds geldende informatieverplichtingen. Met het wetsvoorstel wordt tegelijkertijd voorzien in de implementatie v... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws - De wenselijkheid van een wettelijke toezichtfocus

mr. drs. E.V.A. Eijkelenboom1

De toezichtfocus van de AFM op de Nederlandse financiële markten is onderwerp van publieke discussie. In een snel veranderende omgeving wordt veel van toezichthouders gevraagd. De AFM toont zich daarom voorstander van een toezichtfocus die zich (ook) richt op onwenselijk gedrag. Vanuit juridisch perspectief is dit echter risicovol en is een wettelijke toezichtfocus gewenst. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

mr. P. Deza de Massiac, mr. D.N.I. Gjaltema, mr. L. Hillen, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. T.A. Waterbolk

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënVerslag voorstel EU-verordening Sovereign Bond Backed SecuritiesOp 22 augustus 2018 heeft de voorzitter van de commissie voor Financiën het verslag van het schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening over sovereign bond-backed securities (SBBS) van 21 augustus aan de Tweede Kamer gezonden. In het verslag beantwoordt de Minister van Financiën onder meer vragen over de doelstellingen van SBBS en de verschillen daarvan met Eurobonds. Daarnaast wordt ingegaan op de verhouding tot bestaande regelgeving, de Ne... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. E.M.T. Huijzer, mr. E.L Rowel, mr. R.B. Akkerhuis, mr. J.P. van der Klein, mr. L.A. van Amsterdam, mr. M. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar en mr. M.H.C. Thomassen[1]

mr. E.M.T. Huijzer, mr. E.L Rowel, mr. R.B. Akkerhuis, mr. J.P. van der Klein, mr. L.A. van Amsterdam, mr. M. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar en mr. M.H.C. Thomassen[1] Gerechtshoven Gerechtshof Amsterdam 31 juli 2018 ECLI:NL:GHAMS:2018:2732 , (Appellant/ Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’)) Inzake: Effectenlease, geen beleggingsadvies door cliëntenremisier, geen overtreding van het verbod op cold calling en geen schending van de effectenleaseovereenkomst - RA Op 23 a... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS