Tijdschrift voor Financieel Recht

2019 nr. 3

Inleiding

Green is good!

prof. mr. D. Busch

Greed is good, zo leerde ons Gordon Gekko in de Amerikaanse filmklassieker Wallstreet (1987). Sindsdien is er het nodige veranderd. Niet alleen klimaatspijbelaars zetten zich in voor een groenere samenleving, ook de financiële sector moet zijn steentje bijdragen. Dat althans vindt de Europese Commissie, die in maart vorig jaar haar Sustainable Finance Action Plan lanceerde. De Europese Commissie wijst erop dat we in toenemende mate worden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatver... ...lees meer

Artikel

Internationale aspecten van vermogensscheiding1

prof. mr. drs. M. Haentjens2

1.1. Toenemende internationaliseringDe afgelopen decennia heeft de globalisering en integratie van de financiële markten een grote vlucht genomen. De financiële crisis van 2008 remde die ontwikkeling af,[3] maar inmiddels is de terugval in integratie weer (deels) goedgemaakt door de BankenUnie.[4] Steeds meer beleggers hebben dan ook te maken met buitenlandse beurzen, buitenlandse wederpartijen en financiële instrumenten die door buitenlandse instellingen zijn uitgegeven. Het is daarom steeds gecompliceerder geworden de rechtspositie van beleggers, dat wil z... abonneren of dit artikel kopen.

De vvgb, reputatie en Joint Guidelines: een kort overzicht

mr. D.M. Brinkman1

Op grond van art. 3:95 Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) dient eenieder die een gekwalificeerde deelneming gaat verwerven in een financiële onderneming of boven een bepaalde grens gaat vergroten, te beschikken over een verklaring van geen bezwaar (hierna: vvgb).[2] Art. 1:1 Wft bevat de definitie van het begrip gekwalificeerde deelneming. Een gekwalificeerde deelneming houdt in, kort gezegd, dat sprake is van het rechtstreeks of middellijk houden van: (i) 10% of meer van het geplaatste kapitaal in een onderneming, (ii) 10% of meer van de stemrechten in een... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws - Achter de schermen van schokken. Over tekst en onbegrijpe...

mr. W.J. Horsten

Krantenkoppen van 13 februari jl.: FD: ‘Banco Santander schokt beleggers’ en ‘Santander lapt regels coco-markt over aflossen aan zijn laars.’ FT: ‘Santander bond move defies market. No early repayment on €1.5bn AT1. Investors expected call. Bank debt buyers rattled.’Wat is er aan de hand? Het FD zegt het zo: ‘Terwijl beleggers er al vijf jaar blind van uitgingen dat de Spaanse bank uiterlijk gisteren een zogenoemde coco-obligatie zou terugbetalen, besloot de Spaanse bank daar op het allerlaatste moment van af te zien.’ Helemaal zuiver is dit niet. Santander zou die dag nog niet te... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

mr. P.V.B.M. Deza de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënKamerbrief met betrekking tot aanpassing kostenkaders AFM en DNB 2019-2020Op 6 december 2018 heeft MinFin de Tweede Kamer een brief gestuurd over de aanpassing van de kostenkaders van de AFM en DNB voor 2019 en 2020. In de brief wordt eveneens ingegaan op de gevolgen van de Brexit op het financieel toezicht.Beantwoording kamervragen met betrekking tot witwastoezicht financiële instellingenIn de Kamerbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: i) een analyse van de tekortkomingen van het h... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. E.M.T. Huijzer, mr. E.L Rowel, mr. R.B. Akkerhuis, mr. L.A. van Amsterdam, mr. M. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen en mr. N. Dekker[1] Gerechtshoven Gerechtshof Amsterdam 22 januari 2019 ECLI:NL:GHAMS:2019:139 appellant/ABN AMRO Bank N.V. Inzake: vaststelling rentetarief bij banklening. Vordering tot schadevergoeding wegens niet hanteren door de bank van haar eigen criteria voor het bepalen van de risico-opslag – RA Appellant heeft op 6 november 2007 twee leningen b... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS