Tijdschrift voor Financieel Recht

2020 nr. 7/8

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
prof. mr. dr. M. Haentjens
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
prof. dr. E.P.M. Joosen
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert
mr. D. M. van der Houwen

Inleiding

De door DNB beoogde voortrekkersrol bij Digitaal Centralebankgeld: wat kan zi...

mr. G.S. Elsinga en mr. R.K. Pijpers

Op 21 april jl. publiceerde DNB een rapport met haar laatste gedachtevorming over het invoeren van Digitaal Centralebankgeld (DCBG). De gedachte bij DCBG is dat burgers en bedrijven hun geld rechtstreeks bij DNB kunnen aanhouden. Een betaal- of spaarrekening dus, maar dan bij de centrale bank – publiek geld – in plaats van bij een commerciële bank – privaat geld. DCBG zou volgens DNB kunnen dienen als back-up voor girale betalingen, diversiteit in de betaalmarkt bevorderen en mogelijk de efficiëntie van grensoverschrijdende betalingen vergroten.[1] Maar e... ...lees meer

Artikel

Covered bond reform, al (bijna) gedekt in Nederland

mr. drs. T. Reutelingsperger en mr. M.L. Seckel1

Covered bonds (hierna ook: CBs) hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een veelgebruikt kapitaalmarktinstrument. Onderzoek van de European Covered Bond Council laat zien dat per jaareinde 2018 voor 2,5 biljoen euro aan covered bonds uitstond en dat inmiddels 29 Europese landen een covered bond markt van enige substantie kennen. Ook buiten Europa winnen covered bonds snel aan populariteit en de verwachting is dat deze tendens zich de komende jaren zal doorzetten.[2]Kort gezegd zijn covered bonds bijzondere obligaties die wo... abonneren of dit artikel kopen.

Enkele kanttekeningen bij de regulering van short selling tijdens de coronacr...

mr. R.A. Stegeman, mr. E. Karacaoglu en mr. A. Bokma1

De wereldwijde coronacrisis heeft een ongekende impact op de financiële sector.[2] Tussen 20 februari en 16 maart 2020 zijn de koersen op de Europese aandelenmarkten met 30% gedaald, zijn alle sectoren en alle soorten uitgevende instellingen door ernstige koersdalingen getroffen, en waren de markten zeer volatiel door de toegenomen onzekerheid.[3] Dergelijke omstandigheden kunnen short selling in de hand werken, doordat met deze beleggingsstrategie kan worden geprofiteerd van koersdalingen. Naast een instrument voor speculatie, kan abonneren of dit artikel kopen.

Beloning onder IFD en IFR

mr. T.W.J. Hoeben1

Voor bepaalde van de ongeveer 285[2] in Nederland gevestigde beleggingsondernemingen zullen de bestaande beloningsregels[3] grotendeels wijzigen door de invoering van nieuwe wetgeving, treffend genaamd de Investment Firm Directive[4] en Investment Firm Regulation[5] (hierna respectievelijk: IFD en IFR). Na een introductie op dit nieuwe regime behandelt deze bijdrage de rechtssubjecten ervan. Eerst worden de beleggingsondernemingen besproken die onder de beloningsregels van IFD en IFR vallen, daarna welke medewerkers bij die beleggingsondernemingen eraan onderhevig zi... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws - Thuisfluiter Kifid

dr. mr. F.M.A. ’t Hart

1. Van heksenwaan tot bokkenrijderswaan Het is een samenzwering. Banken en verzekeraars betalen het Kifid en schrijven dus voor hoe uitspraken moeten luiden. In achterkamertjes worden geheime schikkingen getroffen waarvan anderen niet mogen weten. Collectieve actie-organisaties mogen geen voet aan de grond krijgen, procedures worden nodeloos gerekt en advocaten van banken en verzekeraars spannen zich te goed in voor hun cliënten. Zo is het onmogelijk geworden voor consumenten om hun recht te halen. Toen Koning Filips II in 1570 de Criminele Ordonnantiën afkondigde verande... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

Wet- en regelgeving nationaalVerbod dienstverrichting verzekeraars uit derde landenOp 1 juni 2020 is het concept verbod dienstverrichting verzekeraars uit derde landen ter consultatie voorgelegd. Het ontwerpvoorstel bevat een implementatie van art. 162 Solvency II, waardoor het verrichten van diensten in het levens- en schadeverzekeringsbedrijf door levens- en schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is naar Nederland niet langer wordt toegestaan. De consultatietermijn loopt tot 30 juni 2020. Implementatiebesluit kapitaalbuffers 2020Op... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. drs. A.J. Graafland, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher, mr. R.J.C. Goudswaard, mr. E. Kempenaar, mr. N. van der Meer Mohr, mr. T.B. Klerks, mr. N. Dekker en mr. W.M.A. Pronk[1][2]RechtbankenRechtbank Rotterdam15 mei 2020 ECLI:NL:RBROT:2020:4216 (Intrum / Gedaagde)Inzake: Onverschuldigde betaling - RGEr heeft een eindafrekening plaatsgevonden van de overeenkomst tussen Gedaagde en Essent. Gedaagde heeft Essent laten weten dat het bedrag dat Gedaagde verschuldigd was niet door automatische incasso... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS