Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 7/8

Beloning onder IFD en IFR

mr. T.W.J. Hoeben1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Voor bepaalde van de ongeveer 2852 in Nederland gevestigde beleggingsondernemingen zullen de bestaande beloningsregels3 grotendeels wijzigen door de invoering van nieuwe wetgeving, treffend genaamd de Investment Firm Directive4 en Investment Firm Regulation5 (hierna respectievelijk: IFD en IFR). Na een introductie op dit nieuwe regime behandelt deze bijdrage de rechtssubjecten ervan. Eerst worden de beleggingsondernemingen besproken die onder de beloningsregels van IFD en IFR vallen, daarna welke medewerkers bij die beleggingsondernemingen eraan onderhevig zijn. Zonder twijfel is de meest bekende beloningsregel het bonusplafond. Dit verdient ook bespreking, nu het toepasselijke Nederlandse regime voor de hieronder te bespreken Class 2 en Class 3-beleggingsondernemingen mogelijk integraal wijzigt. Na de introductie op IFD en IFR beschrijft deze bijdrage per deelonderwerp de Europeesrechtelijke oorsprong van het huidige Nederlandse kader (hierna: CRD IV...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Totstandkoming en werking IFD en IFR

3. Werkingssfeer beloningsregels ondernemingen

3.1. Kader CRD IV en CRR

3.2. Kader Nederlands recht

3.3. Kader IFD en IFR

4. Werkingssfeer beloningsregels medewerkers

4.1. Kader CRD IV en CRR

4.2. Kader Nederlands recht

4.3. Kader IFD en IFR

5. Bonusplafond

5.1. Kader CRD IV en CRR

5.2. Kader Nederlands recht

5.3. Kader IFD en IFR

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. T.W.J. Hoeben1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16204

Verder in 2020 nr.7/8

 De door DNB beoogde voortrekkersrol bij Digitaal Centralebankgeld: wat kan zij leren van het Zhongguo Renmin Yinhang-experiment?

Op 21 april jl. publiceerde DNB een rapport met haar laatste gedachtevorming over het invoeren van Digitaal Centralebankgeld (hierna: DCBG). De gedachte bij DCBG is dat burgers en bedrijven hun gel...

 Covered bond reform, al (bijna) gedekt in Nederland

Covered bonds (hierna ook: CBs) hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een veelgebruikt kapitaalmarktinstrument. Onderzoek van de European Covered Bond Council laat zien dat p...

 Enkele kanttekeningen bij de regulering van short selling tijdens de coronacrisis

De wereldwijde coronacrisis heeft een ongekende impact op de financiële sector.[2] Tussen 20 februari en 16 maart 2020 zijn de koersen op de Europese aandelenmarkten met 30% gedaald, zi...

 Beloning onder IFD en IFR

Voor bepaalde van de ongeveer 285[2] in Nederland gevestigde beleggingsondernemingen zullen de bestaande beloningsregels[3] grotendeels wijzigen door de invoering van nieuwe wetgeving, ...

 Rondom het nieuws - Thuisfluiter Kifid

1. Van heksenwaan tot bokkenrijderswaan Het is een samenzwering. Banken en verzekeraars betalen het Kifid en schrijven dus voor hoe uitspraken moeten luiden. In achterkamertjes worden geheime schik...