Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 7/8

Jurisprudentie

mr. drs. A.J. Graafland, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher,
mr. R.J.C. Goudswaard, mr. E. Kempenaar, mr. N. van der Meer Mohr,
mr. T.B. Klerks, mr. N. Dekker en mr. W.M.A. Pronk1 2

Rechtbanken

Rechtbank Rotterdam

15 mei 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:4216

(Intrum / Gedaagde)

Inzake: Onverschuldigde betaling - RG

Er heeft een eindafrekening plaatsgevonden van de overeenkomst tussen Gedaagde en Essent. Gedaagde heeft Essent laten weten dat het bedrag dat Gedaagde verschuldigd was niet door automatische incasso kon worden geïnd van de aan Essent bekende rekening, omdat die rekening werd opgeheven (hierna: de oude rekening). In overleg met Essent heeft Gedaagde het openstaande bedrag handmatig overgemaakt naar Essent vanaf een nieuwe rekening.

Vervolgens heeft Essent haar (gestelde) vordering op Gedaagde gecedeerd aan Intrum. Intrum vordert betaling van de vordering plus incassokosten en wettelijk...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rechtbanken

Rechtbank Rotterdam

15 mei 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:4216

(Intrum / Gedaagde)

Inzake: Onverschuldigde betaling - RG

Rechtbank Rotterdam

8 mei 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:4339

(eiser / Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’))

Inzake: effectenlease, schending zorgplicht, advisering tussenpersoon – SU

Rechtbank Amsterdam

6 mei 2020

ECLI:NL:RBAMS:2020:2492

(IGM Real Estate (‘IGM RE’) en Joejoe Holding B.V. (‘JoeJoe Holding’) / Rabobank)

Inzake: zorgplicht bank; renteswap – AG

Rechtbank Amsterdam

29 April 2020

ECLI:NL:RBAMS:2020:2403

([Eiseres B.V.] (‘Eiseres’)/ABN AMRO BANK N.V. (‘ABN AMRO’))

Inzake: renteswap, beroep op zorgplicht, dwaling, onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking, vordering afgewezen – MT

Gerechtshoven

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

12 mei 2020

ECLI:NL:GHSHE:2020:1537

(Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’)/geïntimeerde)

Inzake: Advisering door tussenpersoon Spaar Select, wetenschap Dexia – EK

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

12 mei 2020

ECLI:NL:GHARL:2020:3684

Appellant/Geïntimeerde c.s.

Inzake: Opzegbaarheid overeenkomst van geldlening – ND

Hoge Raad

Hoge Raad

24 april 2020

ECLI:NL:HR:2020:810

(Leaseproces B.V. (‘Leaseproces’) / Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’))

Inzake: prejudiciële vragen, effectenlease, buitengerechtelijke vernietiging, gezag van gewijsde – WP

Hoge Raad

24 april 2020

ECLI:NL:HR:2020:809

(Eiser / Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’))

Inzake: Effectenlease Dexia. Onrechtmatig order aangenomen van tussenpersoon zonder vergunning. Uitleg begrip ‘order’ – TK

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16207

Verder in 2020 nr.7/8

 De door DNB beoogde voortrekkersrol bij Digitaal Centralebankgeld: wat kan zij leren van het Zhongguo Renmin Yinhang-experiment?

Op 21 april jl. publiceerde DNB een rapport met haar laatste gedachtevorming over het invoeren van Digitaal Centralebankgeld (hierna: DCBG). De gedachte bij DCBG is dat burgers en bedrijven hun gel...

 Covered bond reform, al (bijna) gedekt in Nederland

Covered bonds (hierna ook: CBs) hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een veelgebruikt kapitaalmarktinstrument. Onderzoek van de European Covered Bond Council laat zien dat p...

 Enkele kanttekeningen bij de regulering van short selling tijdens de coronacrisis

De wereldwijde coronacrisis heeft een ongekende impact op de financiële sector.[2] Tussen 20 februari en 16 maart 2020 zijn de koersen op de Europese aandelenmarkten met 30% gedaald, zi...

 Beloning onder IFD en IFR

Voor bepaalde van de ongeveer 285[2] in Nederland gevestigde beleggingsondernemingen zullen de bestaande beloningsregels[3] grotendeels wijzigen door de invoering van nieuwe wetgeving, ...

 Rondom het nieuws - Thuisfluiter Kifid

1. Van heksenwaan tot bokkenrijderswaan Het is een samenzwering. Banken en verzekeraars betalen het Kifid en schrijven dus voor hoe uitspraken moeten luiden. In achterkamertjes worden geheime schik...