Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 7/8

Covered bond reform, al (bijna) gedekt in Nederland

mr. drs. T. Reutelingsperger en mr. M.L. Seckel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Covered bonds (hierna ook: CBs) hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een veelgebruikt kapitaalmarktinstrument. Onderzoek van de European Covered Bond Council laat zien dat per jaareinde 2018 voor 2,5 biljoen euro aan covered bonds uitstond en dat inmiddels 29 Europese landen een covered bond markt van enige substantie kennen. Ook buiten Europa winnen covered bonds snel aan populariteit en de verwachting is dat deze tendens zich de komende jaren zal doorzetten.2

Kort gezegd zijn covered bonds bijzondere obligaties die worden uitgegeven door banken. De obligaties zijn gesecureerd ofwel gedekt: de houder van een covered bond heeft in eerste instantie, zoals bij een normale obligatie, recht op betalingen van rente en hoofdsom door de uitgevende instelling, maar in geval de uitgevende instelling in gebreke blijft kan de investeerder zich verhalen op een afgescheiden pool van activa, die al...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het huidige regulatoire kader

3. Achtergrond

4. De Covered Bond Richtlijn

4.1. Algemeen

4.2. Reikwijdte en definities

4.3. Structurele hoofdkenmerken

4.4. Vereisten activa pool

4.5. Dekkingsvereisten

4.6. Liquiditeitsbuffer

4.7. Monitoring van de dekkingspool

4.8. Toezicht

4.9. Transparantie- en rapportageverplichtingen

4.10. Verlengbare-looptijdstructuren

4.11. Intragroep structuren en joint funding

Labels

5. Art. 129 CRR

6. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. T. Reutelingsperger en mr. M.L. Seckel1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16202

Verder in 2020 nr.7/8

 De door DNB beoogde voortrekkersrol bij Digitaal Centralebankgeld: wat kan zij leren van het Zhongguo Renmin Yinhang-experiment?

Op 21 april jl. publiceerde DNB een rapport met haar laatste gedachtevorming over het invoeren van Digitaal Centralebankgeld (hierna: DCBG). De gedachte bij DCBG is dat burgers en bedrijven hun gel...

 Covered bond reform, al (bijna) gedekt in Nederland

Covered bonds (hierna ook: CBs) hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een veelgebruikt kapitaalmarktinstrument. Onderzoek van de European Covered Bond Council laat zien dat p...

 Enkele kanttekeningen bij de regulering van short selling tijdens de coronacrisis

De wereldwijde coronacrisis heeft een ongekende impact op de financiële sector.[2] Tussen 20 februari en 16 maart 2020 zijn de koersen op de Europese aandelenmarkten met 30% gedaald, zi...

 Beloning onder IFD en IFR

Voor bepaalde van de ongeveer 285[2] in Nederland gevestigde beleggingsondernemingen zullen de bestaande beloningsregels[3] grotendeels wijzigen door de invoering van nieuwe wetgeving, ...

 Rondom het nieuws - Thuisfluiter Kifid

1. Van heksenwaan tot bokkenrijderswaan Het is een samenzwering. Banken en verzekeraars betalen het Kifid en schrijven dus voor hoe uitspraken moeten luiden. In achterkamertjes worden geheime schik...