Tijdschrift voor Financieel Recht

2021 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
prof. mr. dr. M. Haentjens
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
prof. dr. E.P.M. Joosen
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert
mr. D. M. van der Houwen

Inleiding

Voorwoord

mr. drs. S.M.C. Nuijten

Van paaseieren, openbaarheid en geheimhouding   Zo rond de Pasen komt bij ons thuis elk jaar weer de vraag op: "Gaan wij weer paaseieren verstoppen en zoeken of zijn jullie daar nu te oud voor geworden?" En het antwoord is tot nu toe ook elk jaar hetzelfde en laat zich raden. De oorsprong van het verstoppen van paaseieren is – voor zover mij bekend – een onderwerp van discussie. Eén verklaring is dat er een Germaanse traditie was om eieren op de akkers te begraven, ofwel om ze vruchtbaar te maken ofwel om ze daarna weer te zoeken.   ... ...lees meer

Artikel

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

mr. drs. E.P. Bish1

De impact op de communicatie tussen de financiële toezichthouders en financiële instellingen Overheid en burgers maken in toenemende mate gebruik van digitale kanalen om met elkaar te communiceren. Dit komt de efficiëntie ten goede, maar steeds meer wordt duidelijk dat digitalisering van communicatie en processen nieuwe rechtsvragen oproept.[2] De wetgever beoogt deze rechtsvragen nader in te kaderen met het wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Deze bijdrage beschrijft welke impact het nieuwe kader op hoofdlijnen zal hebben op het online verkee... abonneren of dit artikel kopen.

Obligatieherstructureringen

mr. dr. O. Salah1

Buitengerechtelijk, de surseance van betaling en de WHOA – Deel 1 Het jaar 2020 gaat ongetwijfeld de geschiedenis in als het jaar waarin de wereld werd geconfronteerd met een pandemie door de uitbraak van Covid-19. Overheden van over de hele wereld stonden voor een duivels dilemma dat onze generatie niet eerder heeft gekend: het bestrijden van een gezondheidscrisis met maatregelen die mogelijk een economische crisis zouden kunnen veroorzaken.[2] Met man en macht werd (en wordt thans in 2021 nog steeds) op diverse fronten gewerkt aan het bestrijden van de coronacrisis. Dat... abonneren of dit artikel kopen.

Het delen van persoonsgegevens in de hypotheekketen

mr. M.H.P. Claassen1

Deel 1   De inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming[2] (AVG) per 25 mei 2018 ter vervanging van de Privacyrichtlijn[3] en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), heeft de nodige aandacht gekregen. Hoewel de systematiek en veel inhoudelijke verplichtingen op hoofdlijnen niet zijn gewijzigd, heeft de bescherming van persoonsgegevens wel een impuls gekregen en kijken financiële ondernemingen met hernieuwde aandacht naar hun dienstverlening en de privacyregelgeving. Niet in de laatste plaats door de verhoogde boetes en het risico op ver... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws

mr. C. Wulf1

Symposiumverslag ‘Nudging in de financiële sector’ bij de Vereniging voor Financieel Recht (VvFR) Op 4 maart 2021 hebben prof. mr. dr. Femke de Vries[2] en dr. mr. Frank ‘t Hart[3] tijdens de ledenbijeenkomst van de Vereniging voor Financieel Recht een presentatie gegeven over het onderwerp Nudging in de financiële sector. Er blijkt een spanningsveld te zijn waarbij financiële ondernemingen moeten anticiperen op maatschappelijke verwachtingen waarbij het van belang is vooruit te kijken en gedrag te begrijpen en op welke manier we de grenzen aan de effectiviteit van nudgin... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS