Tijdschrift voor Financieel Recht 2021 nr. 4

Het delen van persoonsgegevens in de hypotheekketen

mr. M.H.P. Claassen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deel 1

 

De inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming2 (AVG) per 25 mei 2018 ter vervanging van de Privacyrichtlijn3 en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), heeft de nodige aandacht gekregen. Hoewel de systematiek en veel inhoudelijke verplichtingen op hoofdlijnen niet zijn gewijzigd, heeft de bescherming van persoonsgegevens wel een impuls gekregen en kijken financiële ondernemingen met hernieuwde aandacht naar hun dienstverlening en de privacyregelgeving. Niet in de laatste plaats door de verhoogde boetes en het risico op vermogens- en reputatieschade dat schending van de privacyregels kan hebben. Ook het delen van persoonsgegevens met een andere partij kwalificeert als een ‘verwerking van persoonsgegevens’ die moet voldoen aan de AVG. In deze eerste van twee bijdragen staat het delen van persoonsgegevens door de aanbieder van hypothecair krediet met financieel adviseurs centraal na de totstandkoming van d...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel 1

1. De AVG in vogelvlucht[5]

2. De informatiebehoefte van de adviseur

3. Doelbinding voor delen persoonsgegevens met adviseur

4. Verwerkingsgrondslag voor delen persoonsgegevens met adviseur 

4.1. Toestemming

4.2. Noodzakelijk voor uitvoeren van overeenkomst

4.3. Noodzakelijk ter voldoening aan een wettelijke plicht

4.4. Gerechtvaardigde belangen

5. Transparantie

6. Dataportabiliteit

7. Afrondend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.H.P. Claassen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16618

Verder in 2021 nr.4

 Rondom het nieuws

Symposiumverslag ‘Nudging in de financiële sector’ bij de Vereniging voor Financieel Recht (VvFR) Op 4 maart 2021 hebben prof. mr. dr. Femke de Vries[2] en dr. mr. Frank ‘t Hart[3] tijdens de leden...

 Het delen van persoonsgegevens in de hypotheekketen

Deel 1   De inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming[2] (AVG) per 25 mei 2018 ter vervanging van de Privacyrichtlijn[3] en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), ...

 Obligatieherstructureringen

Buitengerechtelijk, de surseance van betaling en de WHOA – Deel 1 Het jaar 2020 gaat ongetwijfeld de geschiedenis in als het jaar waarin de wereld werd geconfronteerd met een pandemie door de uitbr...

 Voorwoord

Van paaseieren, openbaarheid en geheimhouding   Zo rond de Pasen komt bij ons thuis elk jaar weer de vraag op: "Gaan wij weer paaseieren verstoppen en zoeken of zijn jullie daar nu te oud vo...

 De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

De impact op de communicatie tussen de financiële toezichthouders en financiële instellingen Overheid en burgers maken in toenemende mate gebruik van digitale kanalen om met elkaar te communiceren....