Tijdschrift voor Financieel Recht 2021 nr. 4

Rondom het nieuws

mr. C. Wulf1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Symposiumverslag ‘Nudging in de financiële sector’ bij de Vereniging voor Financieel Recht (VvFR)

Op 4 maart 2021 hebben prof. mr. dr. Femke de Vries2 en dr. mr. Frank ‘t Hart3 tijdens de ledenbijeenkomst van de Vereniging voor Financieel Recht een presentatie gegeven over het onderwerp Nudging in de financiële sector. Er blijkt een spanningsveld te zijn waarbij financiële ondernemingen moeten anticiperen op maatschappelijke verwachtingen waarbij het van belang is vooruit te kijken en gedrag te begrijpen en op welke manier we de grenzen aan de effectiviteit van nudging zullen moeten accepteren. Hieronder volgt een verslag.

1. Inleiding

Met 'nudging' wordt gedoeld op het gebruik van inzichten uit de gedragswetenschappen om consumenten een duwtje in de gewenste richting te geven. De belangstelling hiervoor neemt toe in de financiële industrie en bij de financiële toezichthouders, aldus de VvFR. Inmiddels wordt beseft dat consumenten geen rationel...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Symposiumverslag ‘Nudging in de financiële sector’ bij de Vereniging voor Financieel Recht (VvFR)

1. Inleiding

2. Nudging en zorgplicht

2.1. Beïnvloeden van consumenten

2.2. Biases

2.3. Praktijkonderzoek

2.4. Biases aan de kant van productontwikkelaars – PARP

3. Grenzen aan effectiviteit nudging

3.1. Evil and positive nudges

3.2. Effectiviteit

3.3. Van informeren naar activeren

4. Paneldiscussie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. C. Wulf1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16619

Verder in 2021 nr.4

 Rondom het nieuws

Symposiumverslag ‘Nudging in de financiële sector’ bij de Vereniging voor Financieel Recht (VvFR) Op 4 maart 2021 hebben prof. mr. dr. Femke de Vries[2] en dr. mr. Frank ‘t Hart[3] tijdens de leden...

 Het delen van persoonsgegevens in de hypotheekketen

Deel 1   De inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming[2] (AVG) per 25 mei 2018 ter vervanging van de Privacyrichtlijn[3] en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), ...

 Obligatieherstructureringen

Buitengerechtelijk, de surseance van betaling en de WHOA – Deel 1 Het jaar 2020 gaat ongetwijfeld de geschiedenis in als het jaar waarin de wereld werd geconfronteerd met een pandemie door de uitbr...

 Voorwoord

Van paaseieren, openbaarheid en geheimhouding   Zo rond de Pasen komt bij ons thuis elk jaar weer de vraag op: "Gaan wij weer paaseieren verstoppen en zoeken of zijn jullie daar nu te oud vo...

 De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

De impact op de communicatie tussen de financiële toezichthouders en financiële instellingen Overheid en burgers maken in toenemende mate gebruik van digitale kanalen om met elkaar te communiceren....