Tijdschrift voor Financieel Recht 2021 nr. 4

Obligatieherstructureringen

mr. dr. O. Salah1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Buitengerechtelijk, de surseance van betaling en de WHOA – Deel 1

Het jaar 2020 gaat ongetwijfeld de geschiedenis in als het jaar waarin de wereld werd geconfronteerd met een pandemie door de uitbraak van Covid-19. Overheden van over de hele wereld stonden voor een duivels dilemma dat onze generatie niet eerder heeft gekend: het bestrijden van een gezondheidscrisis met maatregelen die mogelijk een economische crisis zouden kunnen veroorzaken.2 Met man en macht werd (en wordt thans in 2021 nog steeds) op diverse fronten gewerkt aan het bestrijden van de coronacrisis. Dat er echter een golf van herstructureringen en insolventieprocedures zal volgen, lijkt inmiddels onvermijdelijk.3 Een groot aantal bedrijven zal de komende tijd dan ook te maken krijgen met het herstructureren van hun schuld of (in het ergste geval) een faillissement. Waar een schuldherstructurering aan de orde zal zijn om een faillissement af te wenden, kunnen verschillende instrumenten worden i...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Buitengerechtelijk, de surseance van betaling en de WHOA – Deel 1

1. Een buitengerechtelijke herstructurering van obligatieleningen

1.1. Obligatiedocumentatie en herstructureringen

1.2. Buitengerechtelijke wijziging van obligatievoorwaarden

1.3. Consent solicitation process

2. Wie is de schuldeiser onder de obligatiedocumentatie?

3. Tussenconclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. O. Salah1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16617

Verder in 2021 nr.4

 Rondom het nieuws

Symposiumverslag ‘Nudging in de financiële sector’ bij de Vereniging voor Financieel Recht (VvFR) Op 4 maart 2021 hebben prof. mr. dr. Femke de Vries[2] en dr. mr. Frank ‘t Hart[3] tijdens de leden...

 Het delen van persoonsgegevens in de hypotheekketen

Deel 1   De inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming[2] (AVG) per 25 mei 2018 ter vervanging van de Privacyrichtlijn[3] en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), ...

 Obligatieherstructureringen

Buitengerechtelijk, de surseance van betaling en de WHOA – Deel 1 Het jaar 2020 gaat ongetwijfeld de geschiedenis in als het jaar waarin de wereld werd geconfronteerd met een pandemie door de uitbr...

 Voorwoord

Van paaseieren, openbaarheid en geheimhouding   Zo rond de Pasen komt bij ons thuis elk jaar weer de vraag op: "Gaan wij weer paaseieren verstoppen en zoeken of zijn jullie daar nu te oud vo...

 De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

De impact op de communicatie tussen de financiële toezichthouders en financiële instellingen Overheid en burgers maken in toenemende mate gebruik van digitale kanalen om met elkaar te communiceren....