Tijdschrift voor Financieel Recht

2022 nr. 12

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

Zonnepanelen, circulaire economie en toekomstige vorderingen

mr. G.W. Kastelein

Juridisch gezien verschillen securitisatie-structuren van verschillende 'asset classes', niet wezenlijk van elkaar. Kenmerkend is steeds dat investeerders het kredietrisico willen beperken tot de betrokken asset classes, dat wil zeggen een portefeuille kasstroom generende vorderingsrechten. Die kasstroom moet hoofdsom en rente genereren op hun investering of inleg. Om het kredietrisico te isoleren tot enkel de portefeuille vorderingsrechten, worden deze afgescheiden van het vermogen van de kapitaalvrager, de zogeheten 'originator'. Daartoe wordt in Nederlandse ... ...lees meer

Artikel

Decentralised exchanges als (zakelijke) relatie onder de Wwft en Sanctieregel...

Mr. W.J.G. Smits, mr. drs. M.J. Bökkerink en mr. M.A.R. Nannings1

De juridische kwalificatie van decentralised exchanges (DEX's) is niet zonder meer duidelijk doordat zij op uiteenlopende wijzen worden gestructureerd. Dit artikel gaat in op de vraag onder welke omstandigheden sprake is van een (zakelijke) relatie tussen een financiële onderneming en een DEX. Daartoe wordt onder meer ingegaan op de reikwijdte van de begrippen 'zakelijke relatie' en 'relatie' in de zin van respectievelijk de Wwft en Sanctieregelgeving en de gevolgen van een dergelijke kwalificatie voor de financiële onderneming die gebruik maakt van een DEX. 1. abonneren of dit artikel kopen.

Wordt de Europese digitale identiteitsportemonnee dé oplossing voor het cliën...

mr. L.J.J. van den Ende en mr. drs. J.J.F. van der Meer1

Financiële ondernemingen zijn op grond van anti-witwasregelgeving verplicht onderzoek met betrekking tot de identiteit van hun cliënten te verrichten. Dit gebeurt steeds vaker op afstand. Op 3 juni 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een raamwerk voor een Europese digitale identiteit. Deze bijdrage behandelt de vraag of de in dit voorstel geïntroduceerde Europese identiteitsportemonnee dé oplossing wordt voor het verrichten van cliëntenonderzoek op afstand. 1. Cliëntenonderzoek vindt steeds vaker op afstand plaats Financiële onderneminge... abonneren of dit artikel kopen.

Cash pooling: de positie van bestuur en crediteuren

M.M. Roelofs1

Cash pooling is een bancair product dat wordt gezien als effectief om binnen groepen de toegang tot liquide middelen te optimaliseren. Komt een groep in financieel zwaarder weer, dan roept dit product echter vragen op over vennootschappelijk belang, verliesfinanciering en behandeling van andere schuldeisers; en de bijbehorende aansprakelijkheidsrisico's voor bestuurders. In dit artikel wordt ingegaan op de dilemma's voor bestuurders. 1. Context en probleemstelling Cash is king - met dit mantra wordt vaak aangegeven dat het voor een onderneming crucia... abonneren of dit artikel kopen.

De ondergang van FTX; hoe een nieuwe financiële onderneming ouderwets ten ond...

prof. mr. E.J. van Praag en mr. J.P. Postma1

Rondom het nieuws De naam Sam Bankman-Fried domineerde de afgelopen weken het nieuws. Sam Bankman-Fried is de oprichter en ex-CEO van crypto-exchange FTX, een van de grootste beurzen voor het verhandelen en aanhouden van crypto-assets. Nadat een ouderwetse bankrun een acuut liquiditeitstekort veroorzaakte, en er nog even sprake leek te zijn van een overname door concurrent Binance, zagen Sam Bankman-Fried en FTX zich op 11 november jl. genoodzaakt Chapter 11 bankruptcy protection aan te vragen. In deze bijdrage beschrijven wij hoe een in zeer korte tijd ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS