Tijdschrift voor Financieel Recht 2022 nr. 12

Cash pooling: de positie van bestuur en crediteuren

M.M. Roelofs1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Cash pooling is een bancair product dat wordt gezien als effectief om binnen groepen de toegang tot liquide middelen te optimaliseren. Komt een groep in financieel zwaarder weer, dan roept dit product echter vragen op over vennootschappelijk belang, verliesfinanciering en behandeling van andere schuldeisers; en de bijbehorende aansprakelijkheidsrisico's voor bestuurders. In dit artikel wordt ingegaan op de dilemma's voor bestuurders.

1. Context en probleemstelling

Cash is king - met dit mantra wordt vaak aangegeven dat het voor een onderneming cruciaal is om steeds te beschikken over voldoende liquide middelen. Om de toegang daartoe binnen groepen van vennootschappen te vergemakkelijken bieden banken cash pooling aan. Dit product is over het algemeen effectief bij het bereiken van dat doel. Rechtspraak heeft gunstige randvoorwaarden gecreëerd voor gebruik van het product in Nederland. Duidelijk is geworden dat cash pooling geen principiële ju...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Context en probleemstelling

2. Twee typen cash pooling

3. De vermogensrechtelijke gang van zaken

4. Impact op corporate governance: voor beide soorten cash pool gelijk

5. Wanneer vergt het vennootschappelijk belang een beëindiging van de cash pool?

6. De rol van crediteuren en de aandeelhouder in de evaluatie

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
M.M. Roelofs1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17464

Verder in 2022 nr.12

 Zonnepanelen, circulaire economie en toekomstige vorderingen

Juridisch gezien verschillen securitisatie-structuren van verschillende 'asset classes', niet wezenlijk van elkaar. Kenmerkend is steeds dat investeerders het kredietrisico willen beperken tot de b...

 Decentralised exchanges als (zakelijke) relatie onder de Wwft en Sanctieregelgeving

De juridische kwalificatie van decentralised exchanges (DEX's) is niet zonder meer duidelijk doordat zij op uiteenlopende wijzen worden gestructureerd. Dit artikel gaat in op de vraag onder welke o...

 Wordt de Europese digitale identiteitsportemonnee dé oplossing voor het cliëntenonderzoek op afstand?

Financiële ondernemingen zijn op grond van anti-witwasregelgeving verplicht onderzoek met betrekking tot de identiteit van hun cliënten te verrichten. Dit gebeurt steeds vaker op afstand. Op 3 juni...

 Cash pooling: de positie van bestuur en crediteuren

Cash pooling is een bancair product dat wordt gezien als effectief om binnen groepen de toegang tot liquide middelen te optimaliseren. Komt een groep in financieel zwaarder weer, dan roept dit prod...

 De ondergang van FTX; hoe een nieuwe financiële onderneming ouderwets ten onder gaat

Rondom het nieuws De naam Sam Bankman-Fried domineerde de afgelopen weken het nieuws. Sam Bankman-Fried is de oprichter en ex-CEO van crypto-exchange FTX, een van de grootste beurzen voor het verha...