Tijdschrift voor Financieel Recht 2022 nr. 12

Decentralised exchanges als (zakelijke) relatie onder de Wwft en Sanctieregelgeving

Mr. W.J.G. Smits, mr. drs. M.J. Bökkerink en mr. M.A.R. Nannings1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De juridische kwalificatie van decentralised exchanges (DEX's) is niet zonder meer duidelijk doordat zij op uiteenlopende wijzen worden gestructureerd. Dit artikel gaat in op de vraag onder welke omstandigheden sprake is van een (zakelijke) relatie tussen een financiële onderneming en een DEX. Daartoe wordt onder meer ingegaan op de reikwijdte van de begrippen 'zakelijke relatie' en 'relatie' in de zin van respectievelijk de Wwft en Sanctieregelgeving en de gevolgen van een dergelijke kwalificatie voor de financiële onderneming die gebruik maakt van een DEX.

1. Inleiding

De afgelopen jaren is het aanbod van decentralised exchanges (DEX's) waarop crypto-assets worden verhandeld toegenomen. Inmiddels oriënteren gereguleerde financiële ondernemingen zich op de mogelijkheden om gebruik te maken van DEX's. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan alternatieve beleggingsinstellingen die op grond van het beleggingsbeleid beleggen in crypto-a...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Crypto-asset handelsplatformen

2.1. Centralised exchanges

2.2. Decentralised exchanges

3. Centrale positie begrip (zakelijke) relatie

3.1. Toepasselijkheid Wwft en Sanctieregelgeving indien sprake is van een (zakelijke) relatie

3.2. Cliëntenonderzoek in de zin van de Wwft

3.3. Identiteitscontrole in de zin van de Sanctieregelgeving

4. Decentralised exchanges als (zakelijke) relatie

4.1. Reikwijdte begrip 'zakelijke relatie' onder de Wwft

4.2. Reikwijdte begrip 'relatie' onder de Sanctieregelgeving

4.3. Aansluiting bij FATF Guidance

4.4. Onderscheid DEX gerund door protocol of eigenaar/exploitant

4.5. Tegenhanger: Tornado Cash

5. Andere kant van het orderboek

5.1. Buiten reikwijdte begrip 'relatie' onder de RtSw

5.2. Risico dat een gesanctioneerd persoon over financiële middelen komt te beschikken

6. Aanbevelingen voor mitigerende maatregelen

7. Vooruitblik

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Mr. W.J.G. Smits, mr. drs. M.J. Bökkerink en mr. M.A.R. Nannings1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17462

Verder in 2022 nr.12

 Zonnepanelen, circulaire economie en toekomstige vorderingen

Juridisch gezien verschillen securitisatie-structuren van verschillende 'asset classes', niet wezenlijk van elkaar. Kenmerkend is steeds dat investeerders het kredietrisico willen beperken tot de b...

 Decentralised exchanges als (zakelijke) relatie onder de Wwft en Sanctieregelgeving

De juridische kwalificatie van decentralised exchanges (DEX's) is niet zonder meer duidelijk doordat zij op uiteenlopende wijzen worden gestructureerd. Dit artikel gaat in op de vraag onder welke o...

 Wordt de Europese digitale identiteitsportemonnee dé oplossing voor het cliëntenonderzoek op afstand?

Financiële ondernemingen zijn op grond van anti-witwasregelgeving verplicht onderzoek met betrekking tot de identiteit van hun cliënten te verrichten. Dit gebeurt steeds vaker op afstand. Op 3 juni...

 Cash pooling: de positie van bestuur en crediteuren

Cash pooling is een bancair product dat wordt gezien als effectief om binnen groepen de toegang tot liquide middelen te optimaliseren. Komt een groep in financieel zwaarder weer, dan roept dit prod...

 De ondergang van FTX; hoe een nieuwe financiële onderneming ouderwets ten onder gaat

Rondom het nieuws De naam Sam Bankman-Fried domineerde de afgelopen weken het nieuws. Sam Bankman-Fried is de oprichter en ex-CEO van crypto-exchange FTX, een van de grootste beurzen voor het verha...