Tijdschrift voor Financieel Recht

2022 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. B.M. Winters

Inleiding

Korting op de beheervergoeding

mr. drs. C.J. Groffen

Beheerders van beleggingsinstellingen en icbe's kunnen aan deelnemers korting geven op de beheervergoeding. Die kortingen kunnen worden gegeven door middel van een aparte klasse deelnemingsrechten waaraan een lagere beheervergoeding wordt toegerekend of door de betaling van de korting rechtstreeks door de beheerder aan de deelnemer. Deze laatste vorm van korting wordt door ESMA aangemerkt als een provisie.   Kosten van icbe's en beleggingsinstellingen hebben al langere tijd de aandacht van toezichthouders. Beheerders moeten ervoor zorgen dat er geen onnodige kosten i... ...lees meer

Artikel

Wet handhaving consumentenbescherming: de rol en het speelveld van de AFM

prof. mr. C.W.M. Lieverse1

De Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) bestaat ruim 15 jaar. De Whc is eind 2006 ingevoerd, mede ter uitvoering van Verordening 2006/2004.[2] Deze verordening is inmiddels ingetrokken en vervangen door Verordening 2017/2394.[3] De Whc geeft aan een aantal autoriteiten, waaronder de AFM, de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden bij bepaalde overtredingen jegens consumenten. Sinds 2008 is het verbod aan een handelaar op het plegen van een oneerlijke handelspraktijk, op basis van de Wet oneerlijke handelspraktijken (Wohp)[4], ... abonneren of dit artikel kopen.

Uitbesteding door financiële ondernemingen in de praktijk

mr. A.J.N. Draaisma en mr. M.J.J.W. Pieters1

Een beschouwing van de regels omtrent uitbesteding door financiële ondernemingen aan de hand van de verschillende fases van het uitbestedingsproces Uitbesteding komt veel voor in de financiële sector. Vanwege de daarmee gepaard gaande risico's is er een groot scala aan financieelrechtelijke regels ten aanzien van uitbesteding en kijken toezichthouders steeds kritischer tegen uitbestedingen aan. In dit artikel bespreken wij de verschillende stappen van het uitbestedingsproces die bij iedere nieuwe uitbesteding nagelopen dienen te worden. Wij zien hierbij dat uitbesteding e... abonneren of dit artikel kopen.

Wat valt op aan de 'marketing'regels voor fondsbeheerders vanuit praktisch pe...

mr. R.E. Labeur1

Rondom het nieuws Op 2 februari 2022 zijn de ESMA Richtsnoeren betreffende publicitaire mededelingen uit hoofde van de verordening inzake grensoverschrijdende distributie van fondsen van kracht geworden. De regels zijn van toepassing op alle vergunninghoudende beheerders van abi's en icbe's, en daarnaast ook op elke abi die is opgezet als EuVECA, EuSEF, ELTIF of MMF. De richtsnoeren staan in de markt ook wel bekend als de ESMA Marketing Richtsnoeren. De voorschriften zijn echter van toepassing op alle zogenoemde publicitaire uitingen. Dat begrip is niet beperkt tot publie... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS