Tijdschrift voor Financieel Recht 2022 nr. 5

Wat valt op aan de 'marketing'regels voor fondsbeheerders vanuit praktisch perspectief?

mr. R.E. Labeur1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rondom het nieuws

Op 2 februari 2022 zijn de ESMA Richtsnoeren betreffende publicitaire mededelingen uit hoofde van de verordening inzake grensoverschrijdende distributie van fondsen van kracht geworden. De regels zijn van toepassing op alle vergunninghoudende beheerders van abi's en icbe's, en daarnaast ook op elke abi die is opgezet als EuVECA, EuSEF, ELTIF of MMF. De richtsnoeren staan in de markt ook wel bekend als de ESMA Marketing Richtsnoeren. De voorschriften zijn echter van toepassing op alle zogenoemde publicitaire uitingen. Dat begrip is niet beperkt tot publieke marketingcampagnes of ander wervend materiaal. Investor presentations of fact sheets moeten ook langs de lat van de enorm gedetailleerde richtsnoeren worden gelegd. Dit artikel bespreekt drie opvallende aspecten met betrekking tot de nieuwe 'marketing'regels. De auteur richt zich daarbij niet op de inhoudelijke kant van de richtsnoeren, maar bespreekt (i) de verwarring over de toepasselijkheid ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rondom het nieuws

1. Inleiding

2. Een andere reikwijdte dan vaak gedacht

3. De AFM moet zelf ook nog een slag slaan

4. Mate van detail

5. Besluit

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R.E. Labeur1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17178

Verder in 2022 nr.5

 Korting op de beheervergoeding

Beheerders van beleggingsinstellingen en icbe's kunnen aan deelnemers korting geven op de beheervergoeding. Die kortingen kunnen worden gegeven door middel van een aparte klasse deelnemingsrechten ...

 Wet handhaving consumentenbescherming: de rol en het speelveld van de AFM

De Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) bestaat ruim 15 jaar. De Whc is eind 2006 ingevoerd, mede ter uitvoering van Verordening 2006/2004.[2] Deze verordening is inmiddels ingetrokken en ve...

 Uitbesteding door financiële ondernemingen in de praktijk

Een beschouwing van de regels omtrent uitbesteding door financiële ondernemingen aan de hand van de verschillende fases van het uitbestedingsproces Uitbesteding komt veel voor in de financiële sect...

 Wat valt op aan de 'marketing'regels voor fondsbeheerders vanuit praktisch perspectief?

Rondom het nieuws Op 2 februari 2022 zijn de ESMA Richtsnoeren betreffende publicitaire mededelingen uit hoofde van de verordening inzake grensoverschrijdende distributie van fondsen van kracht gew...