Tijdschrift voor Financieel Recht 2022 nr. 5

Uitbesteding door financiële ondernemingen in de praktijk

mr. A.J.N. Draaisma en mr. M.J.J.W. Pieters1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een beschouwing van de regels omtrent uitbesteding door financiële ondernemingen aan de hand van de verschillende fases van het uitbestedingsproces

Uitbesteding komt veel voor in de financiële sector. Vanwege de daarmee gepaard gaande risico's is er een groot scala aan financieelrechtelijke regels ten aanzien van uitbesteding en kijken toezichthouders steeds kritischer tegen uitbestedingen aan. In dit artikel bespreken wij de verschillende stappen van het uitbestedingsproces die bij iedere nieuwe uitbesteding nagelopen dienen te worden. Wij zien hierbij dat uitbesteding een lastig onderwerp kan zijn, en dat meer harmonisatie van de uitbestedingsregels wenselijk is.

1. Een veelvoorkomend fenomeen

Uitbesteding komt veel voor in de financiële sector; vrijwel iedere financiële onderneming besteedt werkzaamheden uit. De reden hiervoor is doorgaans dat een externe dienstverlener de betreffende werkzaamheden beter, sneller of goedkoper kan ui...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Een beschouwing van de regels omtrent uitbesteding door financiële ondernemingen aan de hand van de verschillende fases van het uitbestedingsproces

1. Een veelvoorkomend fenomeen

2. Juridisch kader: sectoraal en Europees

3. Richtsnoeren en guidance van toezichthouders

4. Het uitbestedingsproces

4.1. Kwalificatie

4.2. Analyse

4.2.1. Materialiteitsbeoordeling

4.2.2. Risicoanalyse

4.2.3. Due diligence

4.3. Documentatie

4.3.1. Uitbestedingsbeleid

4.3.2. Uitbestedingsovereenkomst

4.3.3. Uitbestedingsregister

4.4. Melding

4.5. Monitoring

5. Harmonisatie is gewenst

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.J.N. Draaisma en mr. M.J.J.W. Pieters1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17177

Verder in 2022 nr.5

 Korting op de beheervergoeding

Beheerders van beleggingsinstellingen en icbe's kunnen aan deelnemers korting geven op de beheervergoeding. Die kortingen kunnen worden gegeven door middel van een aparte klasse deelnemingsrechten ...

 Wet handhaving consumentenbescherming: de rol en het speelveld van de AFM

De Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) bestaat ruim 15 jaar. De Whc is eind 2006 ingevoerd, mede ter uitvoering van Verordening 2006/2004.[2] Deze verordening is inmiddels ingetrokken en ve...

 Uitbesteding door financiële ondernemingen in de praktijk

Een beschouwing van de regels omtrent uitbesteding door financiële ondernemingen aan de hand van de verschillende fases van het uitbestedingsproces Uitbesteding komt veel voor in de financiële sect...

 Wat valt op aan de 'marketing'regels voor fondsbeheerders vanuit praktisch perspectief?

Rondom het nieuws Op 2 februari 2022 zijn de ESMA Richtsnoeren betreffende publicitaire mededelingen uit hoofde van de verordening inzake grensoverschrijdende distributie van fondsen van kracht gew...