Tijdschrift voor Financieel Recht 2022 nr. 5

Wet handhaving consumentenbescherming: de rol en het speelveld van de AFM

prof. mr. C.W.M. Lieverse1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) bestaat ruim 15 jaar. De Whc is eind 2006 ingevoerd, mede ter uitvoering van Verordening 2006/2004.2 Deze verordening is inmiddels ingetrokken en vervangen door Verordening 2017/2394.3 De Whc geeft aan een aantal autoriteiten, waaronder de AFM, de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden bij bepaalde overtredingen jegens consumenten. Sinds 2008 is het verbod aan een handelaar op het plegen van een oneerlijke handelspraktijk, op basis van de Wet oneerlijke handelspraktijken (Wohp)4 , handhaafbaar via de Whc.

1. Inleiding

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de bevoegdheden van de AFM onder de Whc: de wettelijke regeling, de wijze waarop deze bevoegdheden zich verhouden tot die onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) en andere bronnen en hoe deze bevoegdheden door de AFM worden ingezet.5 Daartoe wordt hieronder in ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De inzet van de bevoegdheden van de AFM onder de Whc in de praktijk

3. De Europese basis

4. De Wet handhaving consumentenbescherming, het systeem

5. De rol en bevoegdheden van de AFM onder de Whc

6. De afbakening van de bevoegdheden van de AFM: financiële dienst of activiteit

7. Kan de AFM kiezen tussen de Whc en de financiële toezichtswetgeving?

8. Tot slot: de toegevoegde waarde van de Whc voor de financiële sector

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. C.W.M. Lieverse1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17176

Verder in 2022 nr.5

 Korting op de beheervergoeding

Beheerders van beleggingsinstellingen en icbe's kunnen aan deelnemers korting geven op de beheervergoeding. Die kortingen kunnen worden gegeven door middel van een aparte klasse deelnemingsrechten ...

 Wet handhaving consumentenbescherming: de rol en het speelveld van de AFM

De Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) bestaat ruim 15 jaar. De Whc is eind 2006 ingevoerd, mede ter uitvoering van Verordening 2006/2004.[2] Deze verordening is inmiddels ingetrokken en ve...

 Uitbesteding door financiële ondernemingen in de praktijk

Een beschouwing van de regels omtrent uitbesteding door financiële ondernemingen aan de hand van de verschillende fases van het uitbestedingsproces Uitbesteding komt veel voor in de financiële sect...

 Wat valt op aan de 'marketing'regels voor fondsbeheerders vanuit praktisch perspectief?

Rondom het nieuws Op 2 februari 2022 zijn de ESMA Richtsnoeren betreffende publicitaire mededelingen uit hoofde van de verordening inzake grensoverschrijdende distributie van fondsen van kracht gew...