Tijdschrift voor Financieel Recht

2024 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

Voorwoord

mr. drs. N. Lemmers

Eindelijk op weg naar één Europese toezichthouder op de kapitaalmarkt?   De afgelopen tijd ging het in 'Brussel' vooral over de vraag hoe de Europese Unie (EU) de Europese kapitaalmarkten verder kan integreren. Beleidsmakers in de EU beseffen dat betekenisvolle vooruitgang bij dit inmiddels tien jaar oude project van cruciaal belang is om een aantal grote uitdagingen aan te pakken waarbij de kapitaalmarkt uitkomst kan bieden: de duurzame en digitale transities, de 'tijdbom' rond pensioenen en de stijgende defensie-uitgaven. De behoefte aan kapitaal is... ...lees meer

Artikel

Groepstoepassing van beloningsregels in de financiële sector: nuttig en noodz...

mr. P. Disseldorp en mr. drs. L.K. van Dijk1

Financiële ondernemingen zijn op grond van de Wet op het financieel toezicht gebonden aan specifieke beloningsvoorschriften. Deze beloningsvoorschriften dienen veelal binnen de gehele groep te worden toegepast, soms ook bij juridische entiteiten die zelf geen financiële diensten verlenen. De wetgever achtte dit bij introductie van deze beloningsvoorschriften noodzakelijk. In deze bijdrage bespreken wij enkele belangrijke (praktische) implicaties van de groepstoepassingsregels uit de Wet op het financieel toezicht en sluiten wij af met onze gedachten over het nut en de noodzaak va... abonneren of dit artikel kopen.

De weg naar T+1 settlement

mr. B. Zebregs1

Op 28 mei aanstaande zal de Verenigde Staten de settlementtermijn voor beursverhandelde effecten verkorten naar één werkdag (T+1). Omdat de effectenmarkten wereldwijd met elkaar zijn verbonden, heeft dat niet alleen gevolgen voor de Verenigde Staten zelf maar ook voor marktpartijen in Europa en elders in de wereld. Hoewel een kortere settlementtermijn belangrijke voordelen kan bieden, zullen deze voordelen pas daadwerkelijk gerealiseerd worden wanneer marktpartijen zich hier terdege op voorbereiden. En dat strekt verder dan de backoffice alleen. Uiteindelijk zal ook Europa het go... abonneren of dit artikel kopen.

Contractuele audit- en toegangsrechten in de financiële sector, een praktisch...

mr. T.R. Waterloo1

Financiële ondernemingen dienen in de contracten die zij sluiten met geselecteerde leveranciers op grond van toepasselijke wet- en regelgeving vrijwel altijd verstrekkende audit- en toegangsrechten te bedingen. De praktijk leert dat leveranciers deze audit- en toegangsrechten - op een uitzondering na- erg vervelend vinden en deze het liefst niet of zoveel mogelijk beperkt overeenkomen. Dit is aan de onderhandelingstafel dan ook vaak één van de lastigste punten. In dit artikel wordt een beknopt overzicht gegeven van relevante wet- en regelgeving met een direct... abonneren of dit artikel kopen.

Kan een bank gehouden zijn om betaalopdrachten te weigeren bij een vermoeden ...

Mr. drs. A. Stortelder1

De aanleiding voor het schrijven van dit artikel is een belangwekkende uitspraak van The Supreme Court of the United Kingdom (het UK Supreme Court) van 12 juli 2023: Philipp v. Barclays Bank UK PLC.[2] Het UK Supreme Court oordeelde dat op een bank geen verplichting rust om een betaalopdracht van een cliënt te weigeren als zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat sprake is van fraude. Het bestuderen van deze uitspraak riep bij mij de vraag op hoe een vergelijkbare zaak naar Nederlands recht zou (moeten) worden beslist. Die vraag beantwoord ik in dit artik... abonneren of dit artikel kopen.

The Prudential Treatment of Residential Mortgage Backed Exposures Under Basel...

Mr. dr. drs. J.A. Jans en Mr. M. Mol-Huging1

1. Introduction In the wake of the Global Financial Crisis of 2007-2009 (hereinafter: Financial Crisis) there was a broad consensus in the international community that the financial regulatory framework for banks required a thorough revision. This view was strongly supported by the participants of the G20 summits in London and Pittsburgh in 2009, which summits culminated in the Basel III accord (hereinafter: Basel III) in 2011,[2] adopted by the Basel Committee on Banking Supervision (hereinafter: BCBS). The Basel III accord was set out to significantly revamp the '... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS