Tijdschrift voor Financieel Recht 2024 nr. 5

Contractuele audit- en toegangsrechten in de financiële sector, een praktische benadering

mr. T.R. Waterloo1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Financiële ondernemingen dienen in de contracten die zij sluiten met geselecteerde leveranciers op grond van toepasselijke wet- en regelgeving vrijwel altijd verstrekkende audit- en toegangsrechten te bedingen. De praktijk leert dat leveranciers deze audit- en toegangsrechten - op een uitzondering na- erg vervelend vinden en deze het liefst niet of zoveel mogelijk beperkt overeenkomen. Dit is aan de onderhandelingstafel dan ook vaak één van de lastigste punten. In dit artikel wordt een beknopt overzicht gegeven van relevante wet- en regelgeving met een directe verplichting voor een financiële onderneming om contractuele audit- en toegangsrechten te bedingen in contracten met leveranciers; de minimale vereisten uit hoofde van die wet- en regelgeving, waar bepaalde (onderhandelings-)ruimte ligt en/of hoe leveranciers contractueel een bepaald comfort kan worden geboden om deze vereisten te (kunnen) accepteren.

1. In...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. EBA Guidelines on outsourcing arrangements

2.1. Definitie van Uitbesteding

2.2. Contractuele Toegangsrechten

2.3. Uitoefening van de Toegangsrechten in de praktijk

2.4. Contractuele ruimte

2.5. Niet kritieke uitbesteding

3. Digital Operation and Resilience Act

3.1. Definitie van ICT-dienst

3.2. Contractuele Toegangsrechten bij een ICT-dienst

3.3. Uitoefening van de Toegangsrechten in de praktijk

3.4. Contractuele ruimte

3.5. Geen ondersteuning van kritieke of belangrijke functies

4. Algemene verordening gegevensbescherming

4.1. Contractuele Toegangsrechten bij verwerkingen van persoonsgegevens

4.2. Uitoefening van de Toegangsrechten in de praktijk

4.3. Contractuele ruimte

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. T.R. Waterloo1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/18167

Verder in 2024 nr.5

 The Prudential Treatment of Residential Mortgage Backed Exposures Under Basel III Finalisation

1. Introduction In the wake of the Global Financial Crisis of 2007-2009 (hereinafter: Financial Crisis) there was a broad consensus in the international community that the financial regulatory fram...

 Voorwoord

Eindelijk op weg naar één Europese toezichthouder op de kapitaalmarkt?   De afgelopen tijd ging het in 'Brussel' vooral over de vraag hoe de Europese Unie (EU) de Europese kapi...

 Groepstoepassing van beloningsregels in de financiële sector: nuttig en noodzakelijk?

Financiële ondernemingen zijn op grond van de Wet op het financieel toezicht gebonden aan specifieke beloningsvoorschriften. Deze beloningsvoorschriften dienen veelal binnen de gehele groep te word...

 De weg naar T+1 settlement

Op 28 mei aanstaande zal de Verenigde Staten de settlementtermijn voor beursverhandelde effecten verkorten naar één werkdag (T+1). Omdat de effectenmarkten wereldwijd met elkaar zijn verbonden, hee...

 Contractuele audit- en toegangsrechten in de financiële sector, een praktische benadering

Financiële ondernemingen dienen in de contracten die zij sluiten met geselecteerde leveranciers op grond van toepasselijke wet- en regelgeving vrijwel altijd verstrekkende audit- en toegangsre...

 Kan een bank gehouden zijn om betaalopdrachten te weigeren bij een vermoeden van fraude?

De aanleiding voor het schrijven van dit artikel is een belangwekkende uitspraak van The Supreme Court of the United Kingdom (het UK Supreme Court) van 12 juli 2023: Philipp v. Barclays Bank UK PLC...