Compliance Actualia

aanpak btw-carrouselfraudes succesvol en grotere rol voor private organisaties

Robbert - Jan Boswijk, 18 oktober 2012 15:12 De aanpak van btw-fraude staat sinds 2009 prominent op de politieke agenda. Na de aanvankelijke alarmerende berichten over de omvang de btw-fraude, is een stevige aanpak geïnitieerd. Ter bestrijding van de carrouselfraude heeft de Belastingdienst meer personeel ingezet. Ook zijn er maatregelen genomen om de preventie en detectie te verbeteren. Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen. De omvang van de carrouselfraude is gedaald van 131 miljoen euro in de jaren 2003-2007 naar 39 miljoen euro in de jaren 2008-2011. De fraudestrijd is echter nog lang niet gestreden. Het probleem vereist een blijvende aandacht. Recentelijk zijn enkele nieuwe maatregelen aangekondigd door de staatssecretaris van Financiën. Uit zijn bief aan de Tweede Kamer over de bestrijding van intracommunautaire btw-carrouselfraude volgt welke nieuwe maatregelen er worden genomen om te voldoen aan de Richtlijn btw-factureringsregels. Naast een btw-verleggingsregeling voor bepaalde bedrijfstakken wordt een multidisciplinaire aanpak voorbereid waarin diverse betrokken partijen op structurele basis en op een geïntensiveerde wijze samenwerken om carrouselfraude te bestrijden en de criminelen die erachter zitten op te sporen. Hierbij is een grote rol weggelegd voor het bedrijfsleven en wordt momenteel een nog intensievere betrokkenheid van het bankwezen bij de opsporing van carrouselfraude verkend. Omdat volgens de staatssecretaris beide partijen gebaat zijn bij een effectieve aanpak van fraude hebben enkele banken zich inmiddels bereid verklaard om met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst te verkennen hoe de onderlinge samenwerking en gegevensuitwisseling verder kan worden geoptimaliseerd. De staatssecretaris geeft in dit verband aan dat hij mogelijk met voorstellen komt om de wetgeving aan te passen teneinde de uitwisseling van informatie mogelijk te maken. De fraudestrijd is echter nog lang niet gestreden. Het probleem vereist een blijvende aandacht. Recentelijk zijn enkele nieuwe maatregelen aangekondigd door de staatssecretaris van Financiën.
Deel deze pagina:

Informatie

Type
Actualia
Onderwerp(en)
Corporate crime, Anti - witwassen, Corporate governance
Auteurs
Bijlage
Link
http://www.rekenkamer.nl/Nieuws/...
Datum gepubliceerd