Compliance Actualia

Anti - witwassen

16-05-2013 09:00 - Arrest HvJ EU: meldingsverplichtingen van ongebruikelijke transacti...

Robbert - Jan Boswijk

De in Gibraltar gevestigde Jyske Bank opereert rechtstreeks in Spanje en de door de bank aangeboden diensten vallen onder het vrije dienstenverkeer in de EU. De Spaanse financiële-inlichtingendienst had sterke aanwijzingen dat Jyske Bank betrokken zou zijn bij het witwassen van geld en vroeg om inlichtingen, welke geweigerd werden met een beroep...

2-11-2012 10:47 - Waarschuwingslijst FATF, verscherpt clientenonderzoek ex art. 8 WWFT

Robbert - Jan Boswijk

Indien een jurisdictie is opgenomen in een waarschuwingslijst van de FATF geven DNB en het MvF hieraan uitvoering door instellingen te wijzen op het verscherpt clientenonderzoek ex art. 8 WWFT. Bij landen met onvoldoende verbetering geldt dat er één of meerdere aanvullende maatregelen ten aanzien van relaties met ingezetenen van deze jurisdictie...

22-10-2012 10:00 - Wijziging WWFT in het kader van aanbevelingen FATF

Robbert - Jan Boswijk

Het cliëntenonderzoek heeft ten doel de zeggenschapsstructuur te ontrafelen. Bovendien dient het ten doel om de zakelijke relaties en transacties te monitoren. Tenslotte creëert de aanpassing de mogelijkheid om te achterhalen welke persoon een beslissende invloed kan uitoefenen op de personenvennootschap. De autoriteiten worden door de nieuwe r...

19-10-2012 14:24 - Accijnsfraude

Robbert - Jan Boswijk

Het digitale loket moet de drempelvrees bij burgers, om de signalen fraude in een eerder stadium te melden, verminderen. Deze maatregel past in het dit jaar ingezette beleid om accijnsfraude steviger en doelgerichter aan te pakken. In het door de Algemene Rekenkamer opgestelde rapport Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak blijkt...

18-10-2012 15:14 - Resulteert zelf melden van omkopingsgevallen in een lagere FCPA-boete?

Robbert - Jan Boswijk

Deze conclusie is op zijn minst verbazingwekkend, daar de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Department of Justice (DOJ) stellen de sanctioneren te matigen als sprake is van verzachtende omstandigheden. Dit is niet het geval. Dit resultaat lijkt bepaald geen stimulans om FCPA-overtredingen te melden en leidt ertoe dat de bestrijding ...

18-10-2012 15:12 - aanpak btw-carrouselfraudes succesvol en grotere rol voor private o...

Robbert - Jan Boswijk

De aanpak van btw-fraude staat sinds 2009 prominent op de politieke agenda. Na de aanvankelijke alarmerende berichten over de omvang de btw-fraude, is een stevige aanpak geïnitieerd. Ter bestrijding van de carrouselfraude heeft de Belastingdienst meer personeel ingezet. Ook zijn er maatregelen genomen om de preventie en detectie te verbeteren. D...