Compliance Actualia

Accijnsfraude

Robbert - Jan Boswijk, 19 oktober 2012 14:24 Het digitale loket moet de drempelvrees bij burgers, om de signalen fraude in een eerder stadium te melden, verminderen. Deze maatregel past in het dit jaar ingezette beleid om accijnsfraude steviger en doelgerichter aan te pakken. In het door de Algemene Rekenkamer opgestelde rapport Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak blijkt dat in de jaren 2005-2012 onvoldoende zicht was op de bestrijding van accijnsfraude. De bestrijding van de fraude heeft in die jaren geen hoge prioriteit gekregen. Ook bleek het voor de opsporende autoriteiten onvoldoende duidelijk welke concrete doelen werden nagestreefd in de bestrijding van de accijnsfraude. Het bestrijdingsbeleid was simpelweg onduidelijk en weinig effectief meent de Algemene Rekenkamer. Het onderzoeksrapport heeft de accijnsfraude op de politieke agenda gezet. Staatssecretaris Weekers erkent dat doelgerichte aanpak van het probleem noodzakelijk is ter bestrijding van de fraude. Weekers meent dat toezicht en fraudebestrijding geobjectiveerd, geïntensiveerd en gerationaliseerd moet worden. In de praktijk leidde de hernieuwde aanpak tot de oprichting van een speciaal team ter bestrijding van de accijnsfraude en meer veldcontroles. De jongste loot in de fraudebestrijding is de eerder genoemde smartphone app. De bestrijding wordt niet langer alleen vanuit de overheid gevoerd, maar ook de burger kan meehelpen. Vooralsnog richt de app zich op de fraude met tabaksgoederen. Vanaf 2013 kunnen andere vormen van accijnsfraude (vermoedelijk) ook via de app worden gemeld. De strijd tegen accijnsfraude wordt sinds deze maand ook digitaal gevoerd. Op de vakbeurs Tabaksplus heeft de Douane een smartphone app gelanceerd, dat de burger in staat stelt vermoedelijke accijnsfraude te melden.
Deel deze pagina:

Informatie

Type
Actualia
Onderwerp(en)
Algemeen sanctierecht, Anti - witwassen, Corporate crime
Auteurs
Link
http://www.rijksoverheid.nl/nieu...
Datum gepubliceerd