Compliance Actualia

Algemeen sanctierecht

24-06-2013 17:07 - DNB publiceert Sjabloon risicoanalyse Cloud Computing

Thomas de Weerd

Het sjabloon is gebaseerd op het ENISA document “Cloud Computing Security Risk Assessment” aangevuld met de relevante wettelijke vereisten vanuit de Wet Financieel Toezicht en de Pensioenwet.

10-06-2013 17:56 - KPMG door AFM beboet voor bijna 9 ton

Stefan Haagen

De AFM had aan KPMG een boete opgelegd van € 871.250,- voor het niet voeren van adequaat beleid ten aanzien van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) (een overtreding van artikel 8, eerste lid Bta). De rechtbank stelt vast dat KPMG zowel bij de vergunningverlening als nadien verschillende signalen hebben bereikt dat de OKB niet goed...

9-11-2012 10:39 - DNB neemt hobbel weg voor 'outsourcen in the cloud'

Thomas de Weerd

De mogelijkheden van gebruik van cloud-outsourcing diensten door financiële instellingen waren tot op heden beperkt omdat DNB als toezichthouder geen mogelijkheid had om onderzoeken uit te voeren bij de cloud service provider ('right to examine' ontbrak). Microsoft zal een onderzoeksrecht voor DNB opnemen in de overeenkomsten met betrekking ...

2-11-2012 10:47 - Waarschuwingslijst FATF, verscherpt clientenonderzoek ex art. 8 WWFT

Robbert - Jan Boswijk

Indien een jurisdictie is opgenomen in een waarschuwingslijst van de FATF geven DNB en het MvF hieraan uitvoering door instellingen te wijzen op het verscherpt clientenonderzoek ex art. 8 WWFT. Bij landen met onvoldoende verbetering geldt dat er één of meerdere aanvullende maatregelen ten aanzien van relaties met ingezetenen van deze jurisdictie...

26-10-2012 17:02 - New European Privacy Regulation (Jan 2012)

Thomas de Weerd

On 25 January 2012, the European Commission has released the long awaited draft Regulation that will replace the Privacy Directive 95/46/EC. It is expected that it will take another two years before the Regulation enters into force. Once in force, there will be a transitional period of two years before the rules actually apply. The draft Reg...

19-10-2012 14:44 - Marktmanipulatie

Robbert - Jan Boswijk

De reden voor het Europese initiatief, is de tot op heden versplinterde aanpak van marktmisbruik binnen de lidstaten. Ook blijkt uit recente schandalen dat het opleggen van administratieve boetes onvoldoende afschrikwekkend werkt. De financiële sector blijkt onvoldoende in staat haar gedrag te veranderen. De politiek vreest dat de fraude een ...

19-10-2012 14:33 - Cloud computing en de USA Patriot Act

Robbert - Jan Boswijk

Het gebruik van cloud computing is niet zonder risico. Kunnen de opgeslagen gegevens bijvoorbeeld wel voldoende afgeschermd worden van buitenlandse overheden? Op verzoek van de Nederlandse ICT-belangenorganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek (SURF), hebben drie wetenschapper van de UvA in het bijzonder onderzocht of de huidige juridisch...

19-10-2012 14:24 - Accijnsfraude

Robbert - Jan Boswijk

Het digitale loket moet de drempelvrees bij burgers, om de signalen fraude in een eerder stadium te melden, verminderen. Deze maatregel past in het dit jaar ingezette beleid om accijnsfraude steviger en doelgerichter aan te pakken. In het door de Algemene Rekenkamer opgestelde rapport Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak blijkt...