Compliance Actualia

IFIAR publiceert overzicht van bevindingen van toezichthouders op accountantsorganisaties

Stefan Haagen, 4 januari 2013 15:58 Het doel van dit overzicht van IFIAR is te identificeren welke bevindingen door haar leden, toezichthouders op accountantsorganisaties uit diverse landen, veelvuldig worden geconstateerd. Onder een bevinding wordt verstaan een belangrijk aspect van de controle waar de accountant onvoldoende werkzaamheden heeft verricht om te voldoen aan de van toepassing zijnde controlestandaarden of andere wet- en regelgeving. Bij beursgenoteerde ondernemingen werden met name bevindingen geconstateerd op de volgende onderdelen van de controle: 1) reële waardeberekeningen; 2) interne beheersingsmaatregelen; en 3) opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen. Bij de belangrijke financiële instellingen betrof het: 1) interne beheersingsmaatregelen; 2) waarderingen van investeringen en effecten; en 3) reserves voor verwachte verliezen op leningen en bijzondere waardeverminderingen op leningen. De belangrijkste knelpunten zijn volgens de leden van IFIAR: 1) het gebrek aan professioneel-kritische instelling; 2) het niet in staat zijn om toereikende controle-informatie te verkrijgen ter onderbouwing van belangrijke conclusies van de accountant; en 3) een ontoereikende uitvoering van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen. De veranderingen die volgens de IFIAR leden het meest noodzakelijk zijn om de kwaliteit van controles te verbeteren zijn: 1) de juiste tone at the top; 2) het aanpassen van het businessmodel naar een focus op de kwaliteit van de controle; en 3) het bevorderen van de professioneel-kritische instelling onder accountants. IFIAR concludeert dat – hoewel accountantsorganisaties reeds maatregelen hebben getroffen – de bevindingen laten zien dat accountants de kwaliteit van de controles van beursgenoteerde ondernemingen en de belangrijke financiële instellingen nog op veel onderdelen zullen moeten verbeteren. Daarnaast laat de hoeveelheid aan bevindingen in diverse landen en op verschillende onderdelen van de controle zien dat accountantsorganisaties hun controletechnieken, beleid en procedures zullen moeten blijven verbeteren. Accountantsorganisaties zullen een grondige analyse moeten uitvoeren naar de oorzaken die ten grondslag liggen aan de bevindingen en passende maatregelen moeten treffen, aldus IFIAR. Het International Forum of Independent Audit Regulators publiceert 18 december 2012 haar eerste totaaloverzicht met bevindingen naar aanleiding van de accountantscontroles bij beursgenoteerde ondernemingen en de belangrijkste financiële instellingen.
Deel deze pagina:

Informatie

Type
Actualia
Onderwerp(en)
Beursgenoteerde ondernemingen
Sector(en)
Financieel > Verzekeraars / herverzekeraars
Financieel > Bancaire diensten
Auteurs
Link
First global survey of audit inspection findings 18 december 2012
Datum gepubliceerd