Compliance Actualia

Financieel > Verzekeraars / herverzekeraars

20-06-2013 16:01 - AFM publiceert het handboek ‘Werken aan duidelijke klantinformatie’

Hugo Oppelaar

Het handboek biedt financiële ondernemingen de nodige handvaten voor het realiseren van duidelijke klantinformatie. Hierbij worden de randvoorwaarden voor begrijpelijkheid en vindbaarheid aangereikt, zodat de kwaliteit van informatieverstrekking door financiële ondernemingen verder zal toenemen.

27-03-2013 12:11 - AFM publiceert rapport over de 9 overige accountantsorganisaties di...

Stefan Haagen

De AFM heeft bij deze 9 accountantsorganisaties onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de controle en het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Uit diverse sectoren (10 financieel, 14 bouw/vastgoed, 4 productie, 8 handel en 11 overig) zijn in totaal 47 controles onderzocht. Factoren die volgens de AFM van invloed zijn op de kwaliteit zijn: - toon a...

4-01-2013 15:58 - IFIAR publiceert overzicht van bevindingen van toezichthouders op a...

Stefan Haagen

Het doel van dit overzicht van IFIAR is te identificeren welke bevindingen door haar leden, toezichthouders op accountantsorganisaties uit diverse landen, veelvuldig worden geconstateerd. Onder een bevinding wordt verstaan een belangrijk aspect van de controle waar de accountant onvoldoende werkzaamheden heeft verricht om te voldoen aan de van t...