Compliance Actualia

Financieel > Bancaire diensten

5-07-2013 17:15 - Topoverleg kabinet, pensioenfondsen en verzekeraars

Hugo Oppelaar

Vooralsnog zijn er alleen concrete plannen om de woningmarkt uit het slop te trekken. Het plan is om bestaande NHG-gegarandeerde hypotheken vanuit de banken onder te brengen in een hypotheekvehikel met financiering via hypotheekobligaties. Voordelen van een dergelijke constructie zijn onder andere verhandelbaarheid, het is eenvoudig, transpara...

20-06-2013 15:57 - Financieel Stabiliteitscomité acht verdere versterking van bankbala...

Hugo Oppelaar

In dit comité spreken vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën twee keer per jaar onder leiding van de president van DNB over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Behalve over kredietverlening en de financiering van banken sprak het comité ook over macroprudentiële instrum...

16-05-2013 09:00 - Arrest HvJ EU: meldingsverplichtingen van ongebruikelijke transacti...

Robbert - Jan Boswijk

De in Gibraltar gevestigde Jyske Bank opereert rechtstreeks in Spanje en de door de bank aangeboden diensten vallen onder het vrije dienstenverkeer in de EU. De Spaanse financiële-inlichtingendienst had sterke aanwijzingen dat Jyske Bank betrokken zou zijn bij het witwassen van geld en vroeg om inlichtingen, welke geweigerd werden met een beroep...

3-04-2013 16:21 - Aanbevelingen toekomst Code Banken gepubliceerd

Michael van Woerden

De Commissie constateert dat de Code in de afgelopen jaren een belangrijke en nuttige functie heeft vervuld en dat hij bij banken veel zaken in beweging heeft gebracht. Wil de Code ook voor de komende jaren een belangrijke bijdrage blijven leveren aan hervorming van de bancaire sector en aan vertrouwensherstel, dan zal hij naar het oordeel van d...

27-03-2013 12:11 - AFM publiceert rapport over de 9 overige accountantsorganisaties di...

Stefan Haagen

De AFM heeft bij deze 9 accountantsorganisaties onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de controle en het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Uit diverse sectoren (10 financieel, 14 bouw/vastgoed, 4 productie, 8 handel en 11 overig) zijn in totaal 47 controles onderzocht. Factoren die volgens de AFM van invloed zijn op de kwaliteit zijn: - toon a...

4-01-2013 15:58 - IFIAR publiceert overzicht van bevindingen van toezichthouders op a...

Stefan Haagen

Het doel van dit overzicht van IFIAR is te identificeren welke bevindingen door haar leden, toezichthouders op accountantsorganisaties uit diverse landen, veelvuldig worden geconstateerd. Onder een bevinding wordt verstaan een belangrijk aspect van de controle waar de accountant onvoldoende werkzaamheden heeft verricht om te voldoen aan de van t...

4-01-2013 14:55 - Nadere informatie over het provisieverbod op de website van de AFM

André Paijmans

De AFM vindt dat de kern van het provisieverbod bestaat uit de strikte scheiding tussen het advies en het eventueel af te sluiten financieel product. Iedere vorm van het al dan niet in rekening brengen van advies die hier toch enig verband tussen tussen legt, is onwenselijk. Het doel van de neiuwe regelgeving is eerlijk en zuiver financieel advi...

5-11-2012 15:03 - Financieel toezicht in het regeerakkoord VVD-PvdA

Michael van Woerden

Een gezonde financiële sector is onmisbaar voor het functioneren van onze economie. Maar als bankiers te grote risico’s nemen, kan dat onze economie ook grote schade toebrengen. Die ervaring hebben we en dat willen we niet nog eens meemaken. Daarom zetten we de fundamentele hervorming van de bankensector door, zodat banken weer een positieve bij...